Adres Listesini Belirli Kullanıcılarla Paylaşma

Bir adres listesini belirli kullanıcılar arasında paylaşmak için bir kullanıcı grubu adres listesi kullanabilirsiniz. Bunun yapılması, aynı departman içindeki paylaşılan bir adres listesini kullanırken faydalıdır.

Adresleri Paylaşma Prosedürü

Aşağıdaki yordamı uygulayın.
Kullanıcıları Kaydetme.
Paylaşım yapılacak kullanıcıları kaydedin. Kullanıcı Bilgilerini Yerel Cihaza Kaydetme
Sunucu Kimlik Doğrulaması kullanıyorsanız 2. adıma geçin.
Paylaşılacak Grubu Kaydetme
Bir kullanıcı grubunu kaydedin. Kullanıcı Gruplarını Kaydetme
Grup Paylaşım Hedefini Ayarlama
Hedefin kaydedileceği adres listesinden 2. adımda [Public View Settings...] alanında oluşturulan grubu belirtin. Uzak UI Aracılığıyla Hedefleri Kaydetme
Mevcut bir gruba yeni kullanıcılar eklemek için, 1. adımdaki kullanıcıları kaydederken hedef grubu ayarlayın.
8377-0EX