Kullanıcı Bilgilerini Yerel Cihaza Kaydetme

Kişisel kimlik doğrulama yönetimini gerçekleştirmek için öncelikle kullanıcı bilgilerini makinenin veritabanına kaydetmeniz gerekir.
1
Uzak UI’yi başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[User Management]  [Authentication Management] seçeneğine tıklayın.
"Administrator" seçeneğini devre dışı bırakma
"Administrator" varsayılan yönetici adı (kullanıcı adı) olarak kaydedilir. Bu kullanıcı silinemez ancak "Administrator" ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı eklendikten sonra devre dışı bırakılabilir. Yönetici Olarak Oturum Açma
4
[Kullanıcı Ekle] seçeneğine tıklayın.
Kullanıcı bilgilerini düzenlemek için
Düzenlemek istediğiniz kullanıcı bilgileri için [Edit] seçeneğine tıklayın, gerekli değişiklikleri yapın ve [Güncelle] seçeneğine tıklayın.
Kullanıcı bilgilerini silmek için
Silmek istediğiniz kullanıcı bilgilerinin onay kutusunu seçin ve [Sil]  [OK] seçeneğine tıklayın.
5
Gerekli bilgileri girin.
[Kullanıcı Adı:] / [Parola:] / [Onayla:]
Kullanıcı adı ve parola girin. Onay için [Onayla:] alanına parolayı tekrar girin. Kullanıcı adı için tek bayt veya çift bayt karakterler kullanılabilir.
[Parola İçin Sona Erme Yok]
Kaydedilecek kullanıcının parolasını son kullanma tarihi olmayacak şekilde ayarlamak için onay kutusunu seçin. Bu ayar, [Parola Geçerlilik Dönemi] seçeneği [Parola Ayarları İlkesi] bölümündeki [Kiml. Doğrulama] bölümündeki [Güvenlik İlkesi Ayarları] bölümünde [Kapalı] olarak ayarlıysa belirtilebilir.
[Görüntülenme Şekli:]
Kullanıcının adını girin. Ekran adı, zorunlu bekletmeli yazdırma için kullanıcı adı olarak gösterilir ve e-posta gönderilirken gönderen adı olarak kullanılır.
[E-Posta Adresi:]
Kullanıcının bilgisayarlar gibi cihazlarda kullanmakta olduğu e-posta adresini girin. Tarannmış belgeler gönderilirken, gönderenin adıyla birlikte bu adres gösterilir. Bu adres, <Kendime Gönder> seçeneği kullanılarak belgele gönderilirken de kullanılır.
Bir I-fax gönderildiğinde, burada kayıtlı e-posta adresi alıcı cihazdaki Gönderen satırında gösterilir.
Genel kullanıcıların kendi parolalarını değiştirmeleri de mümkündür.
[E-posta adresi ayarlarına izin ver] onay kutusunun seçilmesi genel kullanıcıların e-posta adresleri belirtmesini sağlar. Kullanıcı Oturum Açma Yöntemlerini ve Kimlik Doğrulama Cihazlarını Yapılandırma
6
Diğer gerekli ayarları belirtin.
[Universal Print Kullanıcı Adı:]
[Settings/Registration] [Network Settings] [Settings for Universal Print] etkinse, Universal Print işlerinin ilişkili olduğu kullanıcının Microsoft 365 hesabında kullanılan e-posta adresini veya telefon numarasını girebilirsiniz.
[Departman Kimliği:]
Departman Kimliği Yönetimi kullanılırken [Departman Kimliği Ayarları...] seçeneğine tıklamanız ve kullanıcıya atamak için listeden Departman Kimliği seçmeniz gerekir. İlk olarak, liste ekranındaki [Yeni Departmanı Kaydet...] menüsünden gerekli Departman Kimliklerini kaydedin. Burada belirttiğiniz Departman Kimliği daha sonra silinirse bu ayarı değiştirdiğinizden emin olun. Departman Kimliği Yönetimi Ayarlarını Yapılandırma
[Ayarlanacak Görevi Seç:]
Aşağıda listelenen kullanıcı ayrıcalıkları (roller) seçilebilir. Yönetici eklerken de buradan ayarları belirtin. Kullanılabilir ayar öğeleri, ayrıcalıklara bağlı olarak farklılık gösterir (Ayarlar/Kayıt). Ayrıca, kendi rollerinizi oluşturabilirsiniz. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM kullanma
[Yönetici]
Makine yöneticisi olarak tüm işlemlere izin verir.
[GeneralUser]
Genel kullanıcı ayrıcalıklarına izin verir.
[DeviceAdmin]
Genel kullanıcılara açık olan işlemlere ek olarak kopyalama, yazdırma, gönderme ve alma gibi temel fonksiyonlarla ilgili ayarlarını değiştirmeye izin verir.
[NetworkAdmin]
Genel kullanıcılara açık olan işlemlere ek olarak ağ ile ilgili ayarları değiştirmeye izin verir.
[Kullanıcı hesabının sona erme tarihini ayarla]
Hesap için bir geçerlilik süresi belirlerken onay kutusunu işaretleyin ve [Son Erme Tarihi] için bir değer girin.
[Kullanıcı hesabını devre dışı bırak]
Hesabı geçici olarak devre dışı bırakmak için onay kutusunu seçin.
[Kullanıcı Grubu İlişkisi]
Kullanıcıyı bir gruba atamak istediğinizde, listeden kayıtlı bir kullanıcı grubu seçip [Ekle] seçeneğine tıklayın. Kullanıcı grupları olarak Departman Kimlikleri kullanılırken bu ayar gösterilmez. Kullanıcı Oturum Açma Yöntemlerini ve Kimlik Doğrulama Cihazlarını Yapılandırma
7
[Ekle] seçeneğine tıklayın.
Kumanda paneli üzerinden ayarları yapılandırma
 (Ayarlar/Kayıt) <Yönetim Ayarları>  <Kullanıcı Yönetimi>  <Kimlik Doğrulama Yönetimi>  <Kimlik Doğrulama Kullanıcısını Kaydet/Düzenle> seçeneğine basarak da kullanıcı bilgilerini kaydedebilirsiniz. <Kimlik Doğrulama Kullanıcısını Kaydet/Düzenle>
Kullanıcı grupları oluşturma
Adres Defteri’ndeki Adres Listeleri, bir kullanıcı grubuna kayıtlı kullanıcılar arasında paylaşılabilir. Kullanıcı Gruplarını Kaydetme
Kayıtlı olmayan Departman Kimliklerini kontrol etme
4. adımda gösterilen ekranda [Kaydedilmemiş Departman Kimliğini Kontrol Et...] seçeneğine tıklarsanız, kullanıcıya atanan Departman Kimliklerini makinede kayıtlı Departman Kimliklerine göre kontrol ederek makinede kayıtlı olmayan Departman Kimliklerini bulabilirsiniz.
Departman Kimlikleri için toplu ayarlar
4. adımda gösterilen ekranda [Departman Kimliği İçin Toplu İşlem Ayarları...] seçeneğine tıklarsanız yeni Departman Kimlikleri oluşturabilir ve ayarları tüm kullanıcılara uygulayabilirsiniz.
Kullanıcı adı sayılardan oluşuyorsa ve yedi ya da daha az basamaklıysa, Departman Kimliği olarak aynı sayı aynı kullanıcıya atanır. Aynı kullanıcının parolası yedi veya daha az basamaklı bir sayı olarak kaydedilirse, bu sayı söz konusu Departman Kimliğinin PIN kodu olarak da ayarlanır.
Kullanıcı adı ve parola yukarıdaki koşulları karşılamıyorsa 0000001’den itibaren otomatik olarak bir Departman Kimliği atanır ve PIN kodu 0 (yok) olarak ayarlanır.
Departman Kimliğini Kullanıcı Adı Olarak Kaydetme
4. adımdaki ekranda [Departman Kimliğini Kullanarak Kullanıcı Ekle...] seçeneğine tıklarsanız, Departman Kimliği ile aynı ada sahip yeni bir kullanıcı kaydedilir. Klavye kimlik doğrulaması kullanıldığında, yalnızca sayısal tuş girişiyle kimlik doğrulaması gerçekleştirilebilir.
8377-0C7