Ağ İletişimi için Anahtar ve Sertifika Kaydetme

Bilgisayarınızdan makineye anahtar/sertifika, CA sertifikası ve S/MIME sertifikası kaydetmek için Uzak UI'yi kullanabilirsiniz. Bu öğeleri kaydetmek için bir yönetici belirleyin.
Aşağıda listelenen iletişim yöntemleri bir anahtar/sertifika veya CA sertifikası kullanır. Gerçek iletişimde kayıtlı bir anahtar ve sertifika kullanmak isterseniz, anahtarı ve sertifikayı her iletişim yönteminin ayarlarında belirtmeniz gerekir. Ancak, X.509 DER biçimindeki bir CA sertifikasının her iletişim yönteminin ayarlarında belirtilmesi gerekmez. Bu tür bir sertifikayı yalnızca makineye kaydederek kullanabilirsiniz.

Anahtar ve Sertifika Kaydetme

Anahtarlar ve sertifikalar (sunucu sertifikaları) Uzak UI üzerinden kaydedilebilir. Makine üzerinde kaydedilebilecek anahtarlar ve sertifikalar hakkında bilgi için bkz. Sistem Teknik Özellikleri.
1
Uzak UI’yi başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Device Management]  [Key and Certificate Settings] seçeneğine tıklayın.
4
[Register Key and Certificate...] seçeneğine tıklayın.
5
[Install...] seçeneğine tıklayın.
6
Anahtarı ve sertifikayı yükleyin.
[Gözat...] seçeneğine tıklayın, yüklenecek dosyaları (anahtar ve sertifika) belirtin ve [Start Installation] seçeneğine tıklayın.
7
Anahtarı ve sertifikayı kaydedin.
1
Kaydetmek istediğiniz anahtar ve sertifikayı seçip [Register] seçeneğine tıklayın.
2
Anahtar adını ve parolayı girip [OK] seçeneğine tıklayın.
[Key Name]
Makineye kaydedilen anahtarın adını girmek için alfanümerik karakterler kullanın.
[Password]
Kaydedilecek dosya için ayarlanan özel anahtarın parolasını girmek için alfanümerik karakterler kullanın.
Anahtarları ve sertifikaları yönetme
4. adımda gösterilen ekranda ayrıntılı ayarları denetleyebilir veya anahtarları ve sertifikaları silebilirsiniz.
 gösterilirse anahtar bozuk veya geçersizdir.
 gösterilirse anahtarın sertifikası mevcut değildir.
Sertifikayla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için bir anahtar adına tıklayın. Sertifikanın geçerli olup olmadığını denetlemek için bu ekrandaki [Verify Certificate] seçeneğine de tıklayabilirsiniz.
Anahtar ve sertifikayı silmek için silmek istediğiniz anahtar ve sertifikayı seçip [Delete]  [OK] seçeneğine tıklayın.

CA Sertifikası Kaydetme

X.509 DER biçimindeki CA sertifikaları makinede önceden yüklüdür. Belirli bir fonksiyon için gerekirse yeni bir CA sertifikası kaydedebilirsiniz. Makine üzerinde kaydedilebilecek CA sertifikaları hakkında bilgi için bkz. Sistem Teknik Özellikleri.
1
Uzak UI’yi başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Device Management]  [CA Certificate Settings] seçeneğine tıklayın.
4
[Register CA Certificate...] seçeneğine tıklayın.
5
[Install...] seçeneğine tıklayın.
6
CA sertifikasını yükleyin.
[Gözat...] seçeneğine tıklayın, yüklenecek dosyayı (CA sertifikası) belirtin ve [Start Installation] seçeneğine tıklayın.
7
CA sertifikasını kaydedin.
Kaydetmek istediğiniz CA sertifikasını seçip [Register...] seçeneğine tıklayın.
CA sertifikalarını yönetme
4. adımda gösterilen ekranda ayrıntılı ayarları denetleyebilir veya CA sertifikalarını silebilirsiniz.
CA sertifikasıyla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için simgesine tıklayın . CA sertifikasının geçerli olup olmadığını denetlemek için bu ekrandaki [Verify Certificate] seçeneğine de tıklayabilirsiniz.
CA sertifikasını silmek için silmek istediğiniz sertifikayı seçip [Delete]  [OK] seçeneğine tıklayın.

S/MIME Sertifikası Kaydetme

S/MIME ile e-posta/I-fax şifrelemek için kullanılacak bir ortak anahtar sertifikası (S/MIME sertifikası) kaydedebilirsiniz. Makine üzerinde kaydedilebilecek S/MIME sertifikaları hakkında bilgi için bkz. Sistem Teknik Özellikleri. S/MIME ayarlarını yapılandırma hakkında bilgi için bkz. <S/MIME Ayarları>.
1
Uzak UI’yi başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Device Management] [S/MIME Certificate Settings] seçeneğine tıklayın.
4
[Register S/MIME Certificate...] seçeneğine tıklayın.
5
S/MIME sertifikasını kaydedin.
[Gözat...] seçeneğine tıklayın, kaydedilecek dosyayı (S/MIME sertifikası) belirtin ve [Register] seçeneğine tıklayın.
S/MIME sertifikalarını yönetme
4. adımda gösterilen ekranda ayrıntılı ayarları denetleyebilir veya S/MIME sertifikalarını silebilirsiniz.
S/MIME sertifikasıyla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için  simgesine tıklayın. S/MIME sertifikasının geçerli olup olmadığını denetlemek için bu ekrandaki [Verify Certificate] seçeneğine de tıklayabilirsiniz.
S/MIME sertifikasını silmek için silmek istediğiniz sertifikayı seçip [Delete]  [OK] seçeneğine tıklayın.
8377-0F0