Ayarları Tek Tek Alma/Aktarma

Adres Defterindeki adres listeleri veya yazıcı ayarları gibi alınacak veya aktarılacak belirli ayarları seçebilirsiniz. Bu işlemleri yapmak için Administrator ayrıcalıkları gereklidir.
Alma için bir Adres Defteri CSV dosyasını düzenleme hakkında bilgi için bkz. Adres Defteri Öğeleri.

Ayarları Tek Tek Aktarma

1
Uzak UI’yi başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Data Management] seçeneğine tıklayın ve dışarı aktarılacak ayarları seçin.
Adres listelerini aktarırken
4
[Start Exporting] seçeneğine tıklayın.
5
Verilerin nereye kaydedileceğini belirlemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Ayarları Tek Tek Alma

1
Uzak UI’yi başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Data Management] seçeneğine tıklayın ve içeri aktarılacak ayarları seçin.
Adres listelerini alırken
4
[Start Importing]  [OK] seçeneğine tıklayın.
Alınacak ayarlara bağlı olarak makinenin yeniden başlatılması gerekebilir. Makinenin Yeniden Başlatılması
8377-0F8