Bilgisayar Üzerinden Yazdırma vreya Uzaktan Taramayı Yönetmek için Departman Kimliklerini Kullanma

Bir bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen yazdırma ve uzaktan tarama işlemlerini yönetmek için Departman Kimliği Yönetimini kullanabilirsiniz (Tarama için Bilgisayarınızı Kullanma (Uzaktan Tarama) (Windows)). Güvenliği artırmak veya yazdırılan sayfa sayısını izlemek istediğinizde bu fonksiyonu kullanın.
1
 (Ayarlar/Kayıt) tuşuna basın.
2
<Yönetim Ayarları>  <Kullanıcı Yönetimi>  <Departma Kimlik Yönetimi> seçeneklerine basın.
3
Yönetmek istediğiniz fonksiyonlar için <Kapalı> seçeneğine basın, ardından <Tamm> seçeneğine basın.
<Kapalı> seçilirse, karşılık gelen bir iş yürütülürken bir Departman Kimliği girilmelidir.
8377-0CL