Departman Kimliği Yönetimini Ayarlama

Kullanıcılar ait oldukları departmanlar gibi gruplar halinde düzenlenebilir ve Departman Kimliğine göre yönetilebilir. İlk olarak, yönetilecek tüm Departman Kimliklerini oluşturun ve her birine kullanıcılar atayın (Kullanıcı Bilgilerini Yerel Cihaza Kaydetme). Kullanıcıları Departman Kimliklerine atadıktan sonra Departman Kimliği Yönetimini etkinleştirin. Bir bilgisayardan belge yazdırmak veya taramak için aynı yönetim türünü gerçekleştirmek istiyorsanız gereken diğer ayarları yapılandırın. Bu ayarları yapılandırmak için Administrator ayrıcalıkları gereklidir.
8377-0CH