Universal Print Kullanıcı Ayarlarını Yapılandırma

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması üzerinden kimliği doğrulanan kullanıcıları ve bu kullanıcıların ilişkili Universal Print işlerini yönetmek istiyorsanız bu ayarları yapılandırın. Universal Print, bu ayarlar yapılandırılmadan da çalıştırılabilir.

Kullanıcı Tarafından Ayarlanır

1
Uzak UI’yi başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[User Management]  [Authentication Management] seçeneğine tıklayın.
4
[Universal Print Kullanıcı Adı:] bilgisini [Universal Print Bilgileri] alanına girin.
[Universal Print Kullanıcı Adı:] alanına, Microsoft 365 hesabında kullanılan e-posta adresini veya telefon numarasını girin.

Yönetici Tarafından Ayarlanır

1
Uzak UI’yi başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[User Management]  [Authentication Management] seçeneğine tıklayın.
4
Ayarlanacak kullanıcı için [Edit...] seçeneğine tıklayın.
Universal Print kullanıcısı kayıtlı değilse
[Kullanıcı Ekle] seçeneğine tıklayın ve kullanıcı bilgilerini kaydedin. Kullanıcı bilgilerini kaydederken, [Universal Print Kullanıcı Adı:] bilgisini [Universal Print Bilgileri] alanına girin.
5
[Universal Print Kullanıcı Adı:] bilgisini [Universal Print Bilgileri] alanına girin.
[Universal Print Kullanıcı Adı:] alanına, Microsoft 365 hesabında kullanılan e-posta adresini veya telefon numarasını girin.
6
[Update] seçeneğine tıklayın.

Yönetici Tarafından CSV Dosyası Kullanılarak Ayarlanır

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması kullanıcılarını bir CSV dosyasını düzenleyerek bir Microsoft 365 hesabıyla ilişkilendirebilirsiniz.
1
Uzak UI’yi başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[User Management]  [Authentication Management]  [Settings for Universal Print] seçeneğine tıklayın.
4
[Start Exporting] seçeneğine tıklayın.
Bir Microsoft 365 hesabıyla ilişkili hiçbir kullanıcı bilgisi yoksa, ayarları bir CSV dosyası kullanarak yapılandıramazsınız. [İlişki Ekle...] seçeneğine tıklayın, ilişkili kullanıcıyı ekleyin ve ardından [Start Exporting] seçeneğine tıklayın.
5
Dışa aktarılan CSV dosyasını düzenleme
"mcp_uid" alanına kayıtlı bir kullanıcı adı girin.
"azureaccount_name" alanına, Microsoft 365 hesabında kullanılan e-posta adresini veya telefon numarasını girin.
6
[Import...] seçeneğine tıklayın ve 5. adımda düzenlenen dosyayı belirtin.
7
[Start Importing] seçeneğine tıklayın.
Kimlik doğrulama yöntemi [Picture Login] ve [Kullanıcı Kayıt Yöntemi:] [İş Alındığında Otomatik Olarak Kaydet] olarak ayarlandığında, "user1@example.com" adlı Microsoft 365 hesabı tarafından yürütülen bir işin kullanıcı bilgisi olarak aşağıdaki bilgiler kaydedilir.
Kullanıcı veritabanında kayıtlı ayarlar
Kullanıcı adı: user1@example.com
Universal Print ayarları
Kullanıcı adı: user1
Microsoft 365 hesabı: example.com
Resimle Oturum Açma için oturum açma ekranında gösterilen bilgiler
user1
example.com
<Kull. Adında @ Kullanımına İzin Ver> seçeneğini <Açık> olarak belirlemek, "user1@example.com" adını kullanıcı adı olarak kaydedebilmenizi sağlar. <Kull. Adında @ Kullanımına İzin Ver>
Yazdırma sırasında, oturum açmak için denetim masasında "user1@example.com" seçeneğini belirleyin Yazdırma işlemini yürütmek için <Yazdır> seçeneğini belirleyin.
8377-08X