<Bakım>

Makinenin otomatik temizleme işlevi için ayarları belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Ana Birimin İçini Temizle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Ayarlama/Bakım>  <Bakım>
Basılı kağıtta çizgiler görünüyorsa veya görüntünün bir kısmı eksikse, <Ana Birimin İçini Temizle> komutunu çalıştırın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Ana Birimin İçini Temizle>
Temizleme Başlat
Evet
Evet
Hayır
Hayır
-

<Besleyiciyi Temizle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Ayarlama/Bakım>  <Bakım>
Besleyici veya basılı kağıtla taranmış orijinallerde çizgiler görünüyorsa <Besleyiciyi Temizle> işlemi uygulayın. Besleyicinin Temizlenmesi
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Besleyiciyi Temizle>
Temizleme Başlat
Evet
Evet
Hayır
Hayır
-

<Bakım Yöntemini Kontrol Edin>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Ayarlama/Bakım>  <Bakım>
Sarf malzemelerinin nasıl değiştirileceği ve sıkışan kağıdın nasıl çıkarılacağı hakkında bilgi için örnek videoya bakın.

<Parçaları Değiştirdikten Sonra Yeniden Başlat>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Ayarlama/Bakım>  <Bakım>
Parçaları değiştirdikten sonra yazıcıyı başlatmanız gerekir. Değiştirilen her parça için yazıcıyı başlatın.
8377-0J2