<Uzak Adres Defteri'ni Al>

Uzak bir adres defteri almak için ayarları belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
Yıldızla işaretlenmiş öğe (*)
Yalnızca makinenizin faks işlevi varsa görünür.

<Adres Defterini Al>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Hedefi Ayarla>  <Uzak Adres Defteri'ni Al>
Ağdaki başka bir makinenin adres defterinin Uzak Adres Defteri olarak kullanılıp kullanılmayacağını belirtebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Adres Defterini Al>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<Uzak Adres Defteri Sunucu Adresi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Hedefi Ayarla>  <Uzak Adres Defteri'ni Al>
Uzak Adres Defterini dışarıdan açan bir cihazın IP adresini veya ana makine adını belirtebilirsiniz. IP adresi IPv4 veya IPv6 kullanılarak belirtilebilir.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Uzak Adres Defteri Sunucu Adresi>
IP Adresini veya Ana Makine Adını Girin
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<İletişim Zaman Aşımı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Hedefi Ayarla>  <Uzak Adres Defteri'ni Al>
İletişim zaman aşımını ayarlayabilirsiniz. Uzak Adres Defterini açan bir cihaz belirtilen süre içinde yanıt vermezse makine cihazdan hedefleri almayı denemeyi durdurur.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<İletişim Zaman Aşımı>
15 ila 30 - 120 san.
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<İletim Hattı Oto Seçim Ayarını Faksla> *

 (Ayarlar/Kayıt)  <Hedefi Ayarla>  <Uzak Adres Defteri'ni Al>
Uzak Adres Defterinden alınmış bir hedefe faks gönderirken hedefe kaydedilmiş hattı kullanmak yerine faks hattının otomatik olarak seçilip seçilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<İletim Hattı Oto Seçim Ayarını Faksla>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
8377-0KX