<Kopya>

Kopya fonksiyonu ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Sık Kull. Ayarları Kaydet/Düzenle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Kopya>
Tek düğmeye kopyalarken sık kullanılan ayarların bileşimini kaydedebilirsiniz. Düğmeye bir ad da atayabilirsiniz. Sık Kullanılan Fonksiyonlar Birleşiminin Kaydedilmesi
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Sık Kull. Ayarları Kaydet/Düzenle>
<M1> - <M9>:<Kaydet>, <Yeniden Adlandır>, <Sil>, <İçeriği Kontrol Et>
Evet
Evet
Hayır
C
Sık Kull. Ayarlar

<Sık Kullanılan Ayarlar İçin Onay Görüntüle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Kopya>
"Sık Kull. Ayarlar" öğesini geri çağırırken onay ekranı görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Sık Kullanılan Ayarlar İçin Onay Görüntüle>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information

<Varsayılan Ayarları Değiştir>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Kopya>
<Kopya> fonksiyonu için varsayılan olarak kaydedilmiş ayarları değiştirebilirsiniz. Temel Özellikler Ekranının Özelleştirilmesi
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Varsayılan Ayarları Değiştir>
<Kaydet>, <Sıfırla>
Evet
Evet
Hayır
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Kopya>
Modları Kopya Temel Özellikler ekranında görüntülenen kısayol tuşlarına kaydedebilir/değiştirebilirsiniz. <Seçenekler> ve <Sık Kull. Ayarlar> alanlarındaki sık kullanılan fonksiyonları kaydetmek istediğinizde bu özellik kullanışlıdır. Temel Özellikler Ekranının Özelleştirilmesi
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Seçenek Kısayollarını Kaydet>
Kısayol 1: Her mod, <Sonlandırma>
Evet
Evet
Hayır
C
Favorite Settings
Kısayol 2: Her mod, <2-Yönlü>
Evet
Evet
Hayır
C
Favorite Settings
Kısayol 3: Her mod, <Yoğunluk>
Evet
Evet
Hayır
C
Favorite Settings
Kısayol 4: Her mod, <Kimlik Kartı Kopyala>
Evet
Evet
Hayır
C
Favorite Settings
Kısayol 5: Her mod, <Sık Kullanılan Ayarlar>
Evet
Evet
Hayır
C
Favorite Settings

<Oto Sıralama>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Kopya>
Bu ayar <Açık> yapılırsa besleyiciye orijinaller yerleştirildiğinde makine sonlandırma modu için otomatik olarak <Sırala (Sayfa Sırası)> ayarına geçebilir. Ofset modunu destekleyen isteğe bağlı bir ürün makinede takılıysa <Ofset> ayarını da yapabilirsiniz. Sonlandırma modunu seçmeyi anımsamanız gerekmediğinden birden çok kopya seti yaparken bu kullanışlı olur.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Oto Sıralama>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
B
Settings/Registration Basic Information
<Aynı Anda Ofset> (<Oto Sıralama> seçeneği <Açık> ayarına getirildiğinde kullanılabilir)
<Açık>, <Kapalı>
-
-
-
B
Settings/Registration Basic Information
Çıktı tepsisi ayarlarında Ofset modunu desteklemeyen bir çıktı tepsisi seçildiğinde <Ofset> etkinleştirilmişse kopyalar çıktı tepsisine belirtilen ayarlara göre çıkarılmaz. Bu sorunu çözmek için aşağıdaki işlemlerden birini yapın.
Oto sıralama ayarlarında <Aynı Anda Ofset> ayarını devre dışı bırakın.
Çıktı tepsisi ayarında Ofset modunu destekleyen bir çıktı tepsisi belirtin. <Output Tray Settings> *
İşi uygulamadan önce <Sırala> ayarını manüel olarak devre dışı bırakın.

<Orijinal Yönünü Oto Tanı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Kopya>
Bu ayar <Açık> yapıldığında orijinalin yönü makinedeki yüklü kağıdın yönünden farklıysa kopyalanacak görüntü otomatik olarak kağıdın yönüne göre 90 derece döndürülür.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Orijinal Yönünü Oto Tanı>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information
Aşağıdaki durumlarda, <Açık> seçeneğini seçseniz bile Otomatik Yönlendirme gerçekleştirilmez:
A4 veya A5 orijinallerini A3 kopya kağıdına büyütüyorsanız
<Farklı Boyutlu Orijinaller> etkinse ve <Kağıt Seç> <Oto> olarak ayarlanmışsa
Sadece A4 boyutuna kadarki standart boyutlu orijinallerin görüntüleri kopya oranı %100 olarak ayarlandığında döndürülebilir.

<Kopya için Renk Ayarlarını Seç>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Kopya>
Kopyalama sırasında renk modunun kullanımını <Renk Seç> bölümünde kısıtlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kopya için Renk Ayarlarını Seç>
<Oto (Renkli/Siyah Beyaz) Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Tam Renkli Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Tek Renk Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<İki Renk Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<Besleyiciden Kopyalamanın Hız Önceliği>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Kopya>
Besleyiciden kopyalarken doğruluk yerine hıza öncelik verebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Besleyiciden Kopyalamanın Hız Önceliği>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
B
Settings/Registration Basic Information

<Gruplar Arası İş Ayırıcı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Kopya>
<Sonlandırma> sırasında <Grupla (Aynı Sayfalar)> ile iki veya daha fazla sayıda kopyalama yaparken her sayfa grubu arasına yapraklar yerleştirebilirsiniz. <Açık> ayarını seçerseniz bir kağıt kaynağı seçin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Gruplar Arası İş Ayırıcı>
<Açık>, <Kapalı>
<Değiştir> (Kağıt Kaynağını Seçin)
Evet
Evet
Hayır
B
Settings/Registration Basic Information
8377-0JH