Çıktı Raporu

Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<PCL>
<Konfigürasyon Sayfası>
<Evet>, <Hayır>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Yazı Tipi Listesi>
<Evet>, <Hayır>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<PS>*1
<Konfigürasyon Sayfası>
<Evet>, <Hayır>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Yazı Tipi Listesi>
<Evet>, <Hayır>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<RGB Test Sayfası>
<Evet>, <Hayır>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<CMYK Test Sayfası>
<Evet>, <Hayır>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<RGB Renk Tablosu>
<Evet>, <Hayır>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<CMYK Renk Tablosu>
<Evet>, <Hayır>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
*1 Modele bağlı olarak, bu yalnızca seçenek yüklü ve gerekli öğeler belirtilmişse görünebilir.
8377-0JK