<Yazıcı>

Yazdırma fonksiyonları ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Çıktı Raporu>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>
Makine ayarları için raporlar yazdırabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Çıktı Raporu>
-
-
-
-
-

<Yazıcı Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>
Yazıcı ayarlarını belirtin.
Daha fazla bilgi için bkz. Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Makineyi Ayarlama (PS/PCL/UFR II Yazıcı)).
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Özel Ayarlar>
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
<PCL>
-
-
-
-
-
<PS>*1
-
-
-
-
-
<Görüntüleme>
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
<Yardımcı Program>
-
-
-
-
-
*1 Sadece isteğe bağlı uygun ürün kullanılabilir olduğunda veya uygun ayar belirtildiğinde görünen öğeleri gösterir.

<Yazıcı İşlerini Kısıtla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>
Bu ayar <Açık> yapılırsa işleri yazıcı sürücüsünden kısıtlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Yazıcı İşlerini Kısıtla>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Açık> seçildiğinde:
<İzin Verilecek İşleri Seçin>: <Rezerve İşler>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings for Printer Settings

<PDL Seçimi (Tak ve Çalıştır)>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>
Varsayılan Sayfa Açıklaması Dilini (PDL) seçin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<PDL Seçimi (Tak ve Çalıştır)>
<UFR II>, <PCL6>, <PS3>*1, <UFR II (V4)>, <Faks>*1, <PCL6 (V4)>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings for Printer Settings
*1 Sadece isteğe bağlı uygun ürün kullanılabilir olduğunda veya uygun ayar belirtildiğinde görünen öğeleri gösterir.

<ÇA Tepsili Yazıcı Sürücs İşleri İçin Kğt Besleme Modu>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>
Kağıt kaynağı olarak çok amaçlı tepsi belirtilmiş bir işi basarken yazıcı sürücüsü ayarlarının mı yoksa makinedeki kağıt ayarlarının mı öncelikli olduğunu belirleyebilirsiniz. Ayrıca, makinedeki ayarlara öncelik verdiyseniz çok amaçlı tepside serbest boyutlu kağıdın ne zaman ayarlanacağına ilişkin kağıt besleme modunu ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<ÇA Tepsili Yazıcı Sürücs İşleri İçin Kğt Besleme Modu>
<Mod A (Yaz. Sürcs Ayarına Öncelik)>, <Mod B (Serbest Byt Seçilmşs Esnektir)>, <Mod C (Anck Kğt Ayrlr Uyyrs Beslnr)>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Aşağıdaki koşullar sağlandığında <Kopya> ve <Saklanan Dosylr Erşm> öğelerinin kağıt seçim ekranında <Geçici Olrk ÇA Teps. Kğd Dğştr> seçeneğine basarak çok amaçlı tepsiden yüklenecek kağıt boyutunu/tipini değiştirebilirsiniz:
Çok amaçlı tepsiye kağıt yüklenmişse
Bu ayar <Mod A (Yaz. Sürcs Ayarına Öncelik)> olarak belirlenmişse
<Çok Amaçlı Tepsi Varsayılanları> seçeneği <Önayarı Kullan> olarak ayarlanmışsa
Yazıcı sürücüsünde belirtilen kağıt boyutu çok amaçlı tepside ayarlanan kağıt boyutundan farklıysa bir hata mesajı görüntülenir.
<Mod A (Yaz. Sürcs Ayarına Öncelik)> için serbest boyutlu kağıt ayarlandığında aşağıdakileri not edin.
Zarflara yazdırırken yazıcı sürücüsündeki kağıt tipini belirttiğinizden emin olun. Belirtilmezse yazdırma gerçekleşmeyebilir.
Başka tip kağıda yazdırırken kağıt tipi belirtilmezse kağıt sıkışması veya başka bir yazdırma sorunu olabilir.

<Zarf Kapağı Uzunluk Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>
Nagagata 3 zarfları çok amaçlı tepsiye dikey olarak (kapak uzak taraftayken) yüklendiğinde kapak uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Zarf Kapağı Uzunluk Ayarları>
0 ila 30,0 mm
Evet
Evet
Hayır
B
Settings for Printer Settings
Bu ayarı değiştirmek için, <ÇA Tepsili Yazıcı Sürücs İşleri İçin Kğt Besleme Modu>, <Mod A (Yaz. Sürcs Ayarına Öncelik)> olarak ayarlanmalıdır.
Bu ayar aşağıdaki durumlarda uygulanır:
Nagagata 3 zarf yazıcı sürücüsünde belirtilmişse
İşi yazıcı sürücüsünden gönderirken çok amaçlı tepsi kağıt kaynağı olarak ayarlanmışsa
<ÇA Tepsili Yazıcı Sürücs İşleri İçin Kğt Besleme Modu> seçeneği <Mod A (Yaz. Sürcs Ayarına Öncelik)> olarak ayarlandığında

<PS Parola Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>
PS yazıcı tarafından hazırlanan denetim komutunun kullanımını kısıtlayan bir parola belirtebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<PS Parola Ayarları>
<SistmParametre Parolası>, <İş Başlatma Parolası>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings for Printer Settings
<SistmParametre Parolası>, sistem parametresinde değişikliklere olanak sağlayan bir paroladır. <İş Başlatma Parolası> ise startjob, exitserver operatörünün çalışmasına olanak sağlayan bir paroladır. Daha fazla bilgi için PostScript dili teknik özelliklerini kontrol edin.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>
PCL5 PaperSource komutu için kullanılan kağıt kaynağını ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<PCL Emülasyonu Kullanırken Kağıt Besleme Modu>
<Mod 0>, <Mod 1>, <Mod 2>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Her ayar ile ilgili ayrıntı için bkz. Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Makineyi Ayarlama (PS/PCL/UFR II Yazıcı)).
8377-0JJ