XPS

Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kağıt Kayd.>
<Açık>, <Kpl>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Eşleştirme Yöntemi>
<Genel>, <Algısal>, <Kolorimetrik>, <Canlı Fotoğraf>, <İndirme Profili>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Foto Düzeltme (Yalnızca Renkli)>
<Photo Optimizer PRO>
<Açık>, <Kpl>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Kırmızı Göz Düzeltme>
<Kırmızı Göz Düzeltme>: <Açık>, <Kpl>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Kırmızı Göz Düzeltme Düzeyi>*1: <Zayıf>, <Standart>, <Güçlü>
<Yüz Aydınlatıcı>
<Yüz Aydınlatıcı>: <Açık>, <Kpl>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Yüz Aydınlatıcı Düzeyi>*1: <Zayıf>, <Standart>, <Güçlü>
<Yarım Tonlar>
<Hata Ayıklama (Ylnzc 600 dpi)>: <Açık>, <Kpl>
<Metin>: <Çözünürlük>
, <Tonlama>
<Grafikler>: <Çözünürlük>
, <Tonlama>
<Görüntü>: <Çözünürlük>
, <Tonlama>
Evet
Evet
Evet
B
Settings for Printer Settings
<Gri Dengesi>
<Metin>: <Açık>, <Kpl>
<Grafikler>: <Açık>, <Kapalı>
<Görüntü>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
B
Settings for Printer Settings
<Gri Tonlama Dönüşümü>*1
<Metin>: <sRGB>, <NTSC>, <Tek Tip RGB>
<Grafikler>: <sRGB>, <NTSC>, <Tek Tip RGB>
<Görüntü>: <sRGB>, <NTSC>, <Tek Tip RGB>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
*1 Sadece isteğe bağlı uygun ürün kullanılabilir olduğunda veya uygun ayar belirtildiğinde görünen öğeleri gösterir.
8377-0JY