<Uzak Faks İletim Ayarları>

İstemci makinedeki Uzak Faks fonksiyonu ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Uzak Faks Sunucusu Adresi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları> <Uzak Faks İletim Ayarları>
Uzak faks sunucusu makinenin IP adresini veya ana makine adını belirtin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Uzak Faks Sunucusu Adresi>
IP adresini veya ana makine adını girin
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<İletim Zamanaşımı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları> <Uzak Faks İletim Ayarları>
Uzak faks sunucusu makinesi İletim Zamanaşımı için ayarlanan zaman içinde yanıt vermezse uzak faks işi iptal edilir.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<İletim Zamanaşımı>
1 ila 24 - 99 saat (bir saatlik artışlarla)
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<İletim Hattı Sayısı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları> <Uzak Faks İletim Ayarları>
Uzak faks gönderirken seçebileceğiniz hat sayısını ayarlayabilirsiniz. Uzak Faks sunucusu makineye bağlı telefon hattı sayısıyla aynı sayıda hat ayarlayın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<İletim Hattı Sayısı>
1 - 4 Hat
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<Öncelik Hattını Seç>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları> <Uzak Faks İletim Ayarları>
Uzak faks gönderirken kullanılacak hattı belirtebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Öncelik Hattını Seç>
<Oto>, <Hat 1> ila <Line n>*1
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
*1 <İletim Hattı Sayısı> seçeneğinde ayarlanan satır sayısına göre görüntüler.

<IP Faks Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları> <Uzak Faks İletim Ayarları>
IP faksların kullanılıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IP Faks Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<IP Faks İletişim Modu Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları> <Uzak Faks İletim Ayarları>
IP faksları gönderirken kullanılacak iletişim modunu belirtebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IP Faks İletişim Modu Ayarları>
<İntranet Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
<VoIP Ağ Geçidi Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
8377-0K7