<Al/Aktar>

Ayar verilerini içe/dışa aktarmak için ayarları belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<USB Belleğinden Al>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>  <Al/Aktar>
Tüm ayar bilgilerini USB bellek cihazından alabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<USB Belleğinden Al>
<Alım Sonucunu Cihaza Sakla>: <Açık>, <Kapalı>
<Alım Sonucunu USB'ye Sakla>: <Açık>, <Kapalı>
<Şifre Çözme Parolası>
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
-
Makineye USB belleği zaten bağlandıysa yeni bir USB belleği bağlasanız bile alma işlemi için kullanılacak ortam olarak ilk USB belleği tanınacaktır. seçeneğine basın  bağlı USB belleğini çıkarın istediğiniz USB belleğini takın.

<USB Belleğine Aktar>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>  <Al/Aktar>
Tüm ayar bilgilerini USB bellek cihazına aktarabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<USB Belleğine Aktar>
<Anahtar Şifre>
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
-
USB belleğine aktarım yaparken hangi ayarların aktarılacağını seçemezsiniz. Tüm ayarlar toplu olarak aktarılır.
Makineye USB belleği zaten bağlandıysa yeni bir USB belleği bağlasanız bile aktarma işlemi için kullanılacak ortam olarak ilk USB belleği tanınacaktır. seçeneğine basın  bağlı USB belleğini çıkarın istediğiniz USB belleğini takın.

<Alım Sonucu Raporu>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>  <Al/Aktar>
Alma sonuçları raporunu yazdırmak için seçin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Alım Sonucu Raporu>
<Evet>, <Hayır>
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
-
Raporlar aşağıdaki dilde yazdırılır.
Alma işleminden hemen sonra makinenin ekran dili Japonca olarak ayarlanırsa: Japanese
Alma işleminden hemen sonra makinenin ekran dili Japonca dışında bir dile ayarlanırsa: Türkçe

<Web Hizmetinden Alımı/Aktarımı Kısıtla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Veri Yönetimi>  <Al/Aktar>
Alma ve aktarma işlemlerinin Uzak UI dışındaki Web uygulamaları ile kısıtlanıp kısıtlanmayacağını seçin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Web Hizmetinden Alımı/Aktarımı Kısıtla>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
8377-0LA