<Güvenlik Ayarları>

Makinenin güvenliğini artırmak için ayarları belirtin.

<Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>
Parolanın ve kimlik doğrulama fonksiyonunun etkin güvenliğini artırmak için ayarları belirtin.

<Şifreleme Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>
Etkin şifreleme güvenliğini artırmak için ayarları belirtin.

<Sistem Doğrulama Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>
Sistem doğrulama ve koruma fonksiyonlarının kullanılıp kullanılmayacağını belirtin.
<Başlangıçta Sistemi Doğrula>: Makine başlatıldığında ürün yazılımı ve AddOn uygulamalarının bütünlüğünü doğrular.
<McAfee Gömülü Kontrolü>: Yetkisiz program değişikliğini veya yürütülmesini önlemek McAfee Embedded Control’ü kullanarak makine çalışırken sistem güvenilirliğini artırır. Bu yalnızca <Başlangıçta Sistemi Doğrula> <Açık> olduğunda kullanılabilir.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Sistem Doğrulama Ayarları>
<Başlangıçta Sistemi Doğrula>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<McAfee Gömülü Kontrolü>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Başlangıçta Sistemi Doğrula> ile, ayarı <Kapalı> <Açık> veya ayarı <Açık>’tan değiştirmeden <Tamm> düğmesine bastığınızda makine yeniden başlatılır. Makineyi yeniden başlatmadan <Açık> ayarını korumak için onay ekranında önce <Hayır>’a ve ardından <Sistem Doğrulama Ayarları> ekranında <İptal>’e basın.
<Başlangıçta Sistemi Doğrula> seçeneğinin <Açık> olarak ayarlanması
<Kapalı> olarak ayarlandığında sistem doğrulaması gerçekleştirildiği için başlangıç için daa uzun sürer.
Aşağıdaki olaylar ve sonuçlar cihaz yönetimi günlüğüne yazılır. Günlükleri Yönetme
Olay
Ürün yazılımı doğrulaması, AddOn uygulama doğrulaması
Sonuç
Başarılı, Başarısız
Makineyi açtığınızda ekranda bir hata kodu görünürse satıcınıza veya servis temsilcinize başvurun.
<McAfee Gömülü Kontrolü> seçeneğinin <Açık> olarak ayarlanması
Bu ayarı ilk kez belirledikten sonra makinenin yeniden başlatılması birkaç dakika sürer.
8377-0LC