<Güvenlik Duvarı Ayarları>

Bir alt hatta paket filtreleme ayarlarını belirtin (yalnızca belirli bir IP adresine sahip cihazlarla iletişime izin vermek için).
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<IPv4 Adres Filtresi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları> <Güvenlik Duvarı Ayarları>
Alt hat iletişiminde IPv4 adres filtreleme ayarlarını belirtin.
<Giden Filtresi>
 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları> <Güvenlik Duvarı Ayarları>  <IPv4 Adres Filtresi>
Alt hat ayarlarında aktarım filtresini belirtin. Alt Hattın Güvenlik Duvarını Yapılandırma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Giden Filtresi>
<Filtre Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Varsayılan Politika>: <İzin Ver>, <Reddet>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaydet> (En fazla 16 IPv4 adresi), <Detaylar/Düzenle>, <Sil>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaydet>
<Tek Adres>, <Aralık Adresi> (<İlk Adres>, <Son Adres>), <Ön ek Adresi> (<Adres>, <Önek Uzunluğu>), <Port Numarası> (<Belirleme>, <Belirle>)
<Belirle> (<Port Numarası>): <Ekle>, <Sil>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaylar/Düzenle>
<Tek Adres>, <Aralık Adresi> (<İlk Adres>, <Son Adres>), <Ön ek Adresi> (<Adres>, <Önek Uzunluğu>), <Port Numarası> (<Belirleme>, <Belirle>)
<Belirle> (<Port Numarası>): <Ekle>, <Sil>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Önek Uzunluğu> (1 - 32)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Gelen Filtresi>
 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları> <Güvenlik Duvarı Ayarları>  <IPv4 Adres Filtresi>
Alt hat ayarlarında alım filtresini belirtin. Alt Hattın Güvenlik Duvarını Yapılandırma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Gelen Filtresi>
<Filtre Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Varsayılan Politika>: <İzin Ver>, <Reddet>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaydet> (En fazla 16 IPv4 adresi), <Detaylar/Düzenle>, <Sil>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaydet>
<Tek Adres>, <Aralık Adresi> (<İlk Adres>, <Son Adres>), <Ön ek Adresi> (<Adres>, <Önek Uzunluğu>), <Port Numarası> (<Belirleme>, <Belirle>)
<Belirle> (<Port Numarası>): <Ekle>, <Sil>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaylar/Düzenle>
<Tek Adres>, <Aralık Adresi> (<İlk Adres>, <Son Adres>), <Ön ek Adresi> (<Adres>, <Önek Uzunluğu>), <Port Numarası> (<Belirleme>, <Belirle>)
<Belirle> (<Port Numarası>): <Ekle>, <Sil>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Önek Uzunluğu> (1 - 32)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
8377-0HS