<DNS Ayarları>

Ana bilgisayar adlarını (etki alanı adları) IP adreslerine dönüştürmek için Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<DNS Sunucu Adresi Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <DNS Ayarları>
DNS sunucusu adres ayarlarını belirtin. DNS Ayarlarını Yapma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IPv4>
<Birincil DNS Sunucusu>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<İkincil DNS Sunucusu>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Birincil DNS Sunucusu>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<İkincil DNS Sunucusu>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<DNS Ana Makine Adı/Alan Adı Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <DNS Ayarları>
Ana makine adını ve makinenin alan adını belirtin. DNS Ayarlarını Yapma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IPv4>
<Ana Bilgisayar Adı>: Canon****** ("******" MAC adresinin son altı hanesini temsil eder.)
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<Alan Adı>
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<IPv4 ile Aynı Ana Makn Adı/Alan Adını Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<Ana Bilgisayar Adı>: Canon****** ("******" MAC adresinin son altı hanesini temsil eder.)
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<Alan Adı>
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information

<DNS Dinamik Güncelleme Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <DNS Ayarları>
Ana makine adı ile IP adresi arasındaki eşleme DHCP gibi bir ortamda değiştirildiğinde otomatik güncelleme yapılıp yapılmayacağını belirtin. DNS Ayarlarını Yapma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IPv4>
<DNS Dinamik Güncelleme>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<DNS Dinamik Güncelleme>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Durum Bilgisi Olmayan Adresi Kaydet>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Manüel Adres Kaydı>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Durum Bilgisi Bulunan Adresi Kaydet>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<mDNS Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <DNS Ayarları>
DNS sunucusu olmayan bir sistemde DNS fonksiyonunu kullanma ayarlarını belirtin. DNS Ayarlarını Yapma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<mDNS Ayarları>
<IPv4 mDNS Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS Adı> (En fazla 63 karakter)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 mDNS Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Olarak Aynı mDNS Adı Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS Adı> (En fazla 63 karakter)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
8377-0HC