<IPv4 Ayarları>

Makineyi IPv4 ortamında kullanmanızı sağlayan ayarları belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<IPv4 Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv4 Ayarları>
IPv4'ün kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın. IPv4 Adresi Ayarlama
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IPv4 Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<IP Adresi Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv4 Ayarları>
IPv4 adresini belirtin. IPv4 Adresi Ayarlama
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IP Adresi Ayarları>
<IP Adresi>: <0.0.0.0>
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<Altağ Mask.>: <0.0.0.0>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Ağ Geçidi Adresi>: <0.0.0.0>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Oto IP>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<DHCP Seçeneği Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv4 Ayarları>
DHCP için isteğe bağlı ayarları belirtin. DHCP Sunucusu Kullanma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<DHCP Seçeneği Ayarları>
<Ana Bilgisayar Adını Elde Et>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS Dinamik Güncelleme>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS Sunucusu Adresi Al>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Alan Adını Al>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<WINS Sunucusu Adresi Al>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP Sunucusu Adresi Al>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<POP Sunucusu Adresi Al>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Bu ayar, yalnızca Uzak UI’den belirtilebilir.

<PING Komutu>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv4 Ayarları>
IPv4 adresinin düzgün ayarlanıp ayarlanmadığını test eder. Bir IPv4 Adresi için Bağlantı Testi Yapma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<PING Komutu>
<IPv4 Adresi>: <0.0.0.0>
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
-
8377-0H9