Yönetici Olarak Oturum Açma

Yönetici olarak oturum açın, aksi takdirde ağ ve güvenlikle ilgili önemli öğeleri ayarlayamazsınız. Kurulum tamamlandıktan sonra kullanıcı yönetimini ayarlamak için yönetici olarak oturum açmanız gerekir. Yöneticinin varsayılan kullanıcı adı "Administrator", varsayılan parolası ise "7654321"dir. Makineyi "Administrator" olarak çalıştıracağınız zaman güvenliği artırmak için geçerli parolayı değiştirin. Değiştirilen parolayı yalnızca yönetici bilmelidir.
"Administrator" kullanıcısını devre dışı bırakıp belirli kullanıcılara yönetici ayrıcalığı vermek için bir ayar oluşturabilirsiniz.
Yönetici parolasını başlatma
"Administrator" parolasını unuttuysanız bunu varsayılana sıfırlayabilirsiniz. Press  (Sayaç/Cihaz Bilgisi)  <Cihaz Bilgisi/Diğer>  <Yön. Parolasını Sıfırla>  seçeneğine basın, lisans anahtarını girin <Başlat>  <Tamm> seçeneğine basın.
"Administrator" devre dışıysa, parola başlatılırken etkinleştirilir. Kullanıcı Bilgilerini Yerel Cihaza Kaydetme
Yönetici parolasının başlatılmasını engelleyebilirsiniz. <Yönetici Parolasının Sıfırlanmasını Engelle>
1
 (Ayarlar/Kayıt) tuşuna basın.
2
<Oturum Aç> öğesine basın.
3
Yordamla oturum açın.
Klavye kimlik doğrulaması
1
Kullanıcı adını ve parolayı ayarlayın.
Yönetici ayrıcalığı olan bir kullanıcının adını girin ve <Sonraki>’ye basın.
Parolayı belirleyin ve <Tamm> seçeneğine basın.
2
<Oturum Aç> öğesine basın.
Yönetici parolasını değiştirmediyseniz yeni parola belirlemenizi isteyen mesaj görüntülenir. <Evet>’a basın ve yeni bir parola ayarlayın. Yeni parolayı onaylamak için iki kez girmeniz gerekir.
Yönetici parolasını zaten değiştirdiyseniz, başarıyla oturum açtıktan sonra işlevleri kullanabilirsiniz.
Kullandıktan sonra oturumu kapatın.

Yönetici olarak oturum açıldığında

 (Ayarlar/Kayıt) seçeneğine bastıktan sonra aşağıdaki ekran görüntülenir.
<Kişisel Ayarlar> seçeneğini belirleyip kişiselleştirilebilir öğeleri değiştirirseniz ayarlar, makinede oturum açan kullanıcılar için kişisel ayarlar olarak kaydedilir.
<Cihaz Ayarları> seçeneğini belirlerseniz ayarlar, makinenin ayarları olarak kaydedilir.
<Kişisel Ayarlar> ve <Cihaz Ayarları> yalnızca yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açtığınızda, <Ayarlar/Kayıt> ekranında görüntülenir.
8377-037