Alt Hattın IPv4 Adresini Ayarlama

Alt hat için kullanılacak IPv4 adresini belirtin.
Alt hatta yalnızca IPv4 adresleri kullanılabilir.
1
 (Ayarlar/Kayıt) tuşuna basın.
2
<Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları> seçeneğine basın.
3
<IP Adresi Ayarları> seçeneğine basın ve alt hattın IP adresini ayarlayın.
Ayrıca hem otomatik atamayı hem de manuel girişi seçebilirsiniz. Her ikisini de ayarlayıp <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> öğesini <Kapalı> olarak belirlerseniz, otomatik IP adresi alma başarısız olduğunda manuel olarak girilen IP adresi kullanılır.
DHCP ile IP Adresini Otomatik Olarak Atama
<DHCP> öğesine basın. Bu öğeyi, kablosuz LAN’ınızın ağ ortamına göre seçin.
<DHCP> seçiliyse, ortamın DHCP kullanabilme durumundan bağımsız olarak ağ hizmetlerinin sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için iletişim gerçekleştirilir. DHCP kullanmıyorsanız bu öğenin seçimini kaldırmanız önerilir.
IP adresini manuel olarak girme
1
<DHCP> seçiminin kaldırıldığını onaylayın.
Bu seçiliyse düğmeye basarak seçimi kaldırın.
2
IP adresi, alt ağ maskesi ve ağ geçidi adresini girin.
Her bir düğmeye basın ve gerekli ayarı girin.
Bir yönlendirici aracılığıyla başka bir ağa bağlanırken, ağ geçidi adresini girin ve ayrıca <Statik Yönlendirme Ayarları> seçeneğini yapılandırın. Statik Yönlendirmeyi Ayarlama
4
<Tamam> öğesine basın.
5
 (Ayarlar/Kayıt)  <Evet> seçeneğine basın.
8377-03X