Statik Yönlendirmeyi Ayarlama

Ağ yolunu manuel olarak belirtmek için statik yönlendirmeyi ayarlayabilirsiniz.
Örneğin, hem ana hatta hem de alt hatta sahip bir yönlendirici aracılığıyla diğer ağlara bağlı bir makineden veri gönderirken, veriler normalde kullanılan ana hattın ağ geçidi yerine alt hattın ağ geçidi aracılığıyla gönderilebilir.
*1 Ana hat ağ geçidi
*2 Alt hat ağ geçidi
*3 Statik yönlendirme ayarları
Bir yönlendirici aracılığıyla başka bir ağa bağlanırken, <IP Adresi Ayarları> bölümünde ağ geçidi adresini önceden girin. IPv4 Adresi AyarlamaAlt Hattın IPv4 Adresini Ayarlama
1
 (Ayarlar/Kayıt) tuşuna basın.
2
<Tercihler> <Ağ>  <Statik Yönlendirme Ayarları> seçeneğine basın.
3
<Statik Yönlendirme Ayarları> için <Açık> seçeneğine basın.
4
Listeden statik yönlendirme bilgisini kaydetmek için hattı seçin <Düzenle> seçeneğine basın.
5
<Adres> ve <Önek Uzunluğu> değerlerini girin <Sonraki> öğesine basın.
Her bir düğmeye basın ve gerekli ayarı girin.
6
Ağ geçidi adresini girin <Tamam> <Tamam> seçeneğine basın.
7
 (Ayarlar/Kayıt) <Evet> seçeneğine basın.
Yönlendirme sırası, statik yönlendirme ayarları ekranındaki <Sıra> bölümünde gösterilir.
Bağlanabilecek en fazla 16 cihaz kaydedebilirsiniz.
Statik yönlendirme ayarlarının başarılı/başarısız olması <Yönlndrm Kaydı> bölümünde gösterilir. Ekranın altında da bir mesaj gösterilir.
<Yönlndrm Kaydı> bölümünde hata belirtildiğinde, başarısız olan statik yönlendirme ayarlarını seçin ve adresi ve ağ geçidi adresini yeniden ayarlayın.
8377-047