Satıcınıza veya Servis Temsilcinize Başvurun Mesajı Görüntüleniyor

Makine bir sorun nedeniyle normal çalışamıyorsa dokunmatik panel ekranında bir mesaj görüntülenir. Görüntülenen mesajda belirtilenleri kontrol edin.

Satıcınıza veya servis temsilcinize başvurun mesajı görüntülendiğinde

1
Makineyi yeniden başlatın.
Gücü KAPATMAK için güç anahtarına basın (Makineyi Kapatma), 10 saniyeden uzun bir süre bekleyin ve ardından gücü tekrar AÇIN (Makineyi Açma).
Gücü kapattığınızda işlenmeyi bekleyen verilerin silineceğini unutmayın.
2
Mesaj hala görüntüleniyorsa, aşağıdaki bilgileri hazırlayın.
Ürün adı
Makineyi satın aldığınız satıcı veya servis temsilcisi
Sorun (yaptığınız özel işlem ve sonuç ve belirti vb.)
Dokunmatik panel ekranında görüntülenen kod
Birden çok kod görüntülenebilir.
3
Makinenin gücünü kapatın, güç kablosunu prizden çekin ve satıcınıza veya servis temsilcinize başvurun.
Elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, güç kablosunu ıslak elle takmayın ya da çıkarmayın.
Güç kablosunu ayırırken fişi daima sıkıca kavrayın. Güç kablosunu çekilmesi, içteki tellerin ortaya çıkmasına ya da kopmasına neden olabilir, başka bir deyişle güç kablosuna zarar verebilir. Hasarlı güç kablosu, yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilecek akım kaçağına yol açabilir.

<Sınırlı Fonks. Modu> düğmesi görüntülendiğinde

Sorunu çözmeden önce fonksiyonları sınırlandırarak makineyi kullanmaya devam edebilirsiniz.
1
<Sınırlı Fonks. Modu> öğesine basın.
2
Makineyi yeniden başlatmak için <Evet> seçeneğine basın.
Makine Sınırlı Fonksiyonlar modu ile yeniden başlatılır.
Sorun çözüldüğünde yerel yetkili Canon satıcınızla iletişime geçmenizi isteyen mesaj ekranın sol altından kaybolur.
Yazdır fonksiyonu sınırlandığında kullanılabilen fonksiyonlar:
Faks, Tara, Uzak Tarayıcı, Öğretici/SSS, Durum Dentlm, Uzak UI
Tara fonksiyonu sınırlandığında kullanılabilen fonksiyonlar:
Saklanan Dosyalara Erişim, Faks/I-Faks Gelen Kutusu, Yazdır, Öğretici/SSS, Durum Dentlm, Uzak UI
Hataya bağlı olarak sistem bilgilerini saklama işlemi hata olduktan sonra gerçekleştirilir. İşlem tamamlanana dek makineyi kapatmayın.

<Bu fonksiyon şu anda kullanılamaz. [Ana Menü]'den diğer fonksiyonları kullanabilirsiniz.> mesajı görüntülendiğinde

Sınırlı fonksiyon modundayken kısıtlanmış bir fonksiyonu seçtiğinizde veya Yazdır ya da Tara fonksiyonu kısıtlanmışsa bu mesaj görüntülenir. <Ana Menü> ekranından farklı bir fonksiyon seçin. Kullanılabilen fonksiyonlar için bkz. (<Sınırlı Fonks. Modu> düğmesi görüntülendiğinde).

<Renkli yazdırma şu anda kullanılamıyor.> mesajı görüntülendiğinde

Kullanımı kısıtlı olduğundan renkli yazdırma işlevini kullanamazsınız. Ancak siyah beyaz yazdırma işlevini kullanabilirsiniz. Gerektiğinde yazdırma veya kopyalama ile ilgili ayarları değiştirin.
8377-0RE