Змінення служб входу

Програма, яка використовується для виконання автентифікації користувачів, має назву «Login Service» (служба входу). Апарат за замовчуванням настроєно на використання функції автентифікацій користувачів (керування персональною автентифікацією) як служби входу. Якщо ви хочете використовувати функцію автентифікації за ідентифікаторами відділів, змініть службу входу в SMS.

Змінення служби входу

1
Увійдіть у Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Service Management Service] на сторінці порталу.
3
Клацніть елемент [System Application Management] [Start] у розділі [SMS Installer Service (Password Authentication)].
Стан зміниться на [Started].
4
Клацніть елемент [Enhanced System Application Management]  [Switch] у розділі [DepartmentID Authentication].
Стан зміниться на [Start after Restart].
5
Перезапустіть апарат. Перезапуск апарата
Після перезапуску апарата відобразяться параметри, що було змінено.
У разі запуску автентифікації за ідентифікаторів відділів
Якщо клацнути елемент [Service Management Service], на сторінці порталу Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) відобразиться екран входу до служби SMS. У цілях безпеки налаштування апарату не дозволяють входити в систему з використанням пароля за замовчуванням, призначеного для служби SMS. Натисніть  (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Параметри безпеки>  <Параметри автентифікації/пароля>  <Параметри пароля>  тимчасово встановіть для параметра <Дозв. викор. пароль за замовч. для віддал. доступу> значення <On>.
Після входу в службу SMS з використанням пароля за замовчуванням відновіть початковий рівень безпеки, змінивши пароль за замовчуванням і змінивши параметр <Дозв. викор. пароль за замовч. для віддал. доступу> на значення <Off>.
«MeapSmsLogin» установлено як пароль за замовчуванням для служби SMS. Після входу з використанням пароля «MeapSmsLogin» з’явиться екран змінення пароля. У цілях безпеки для зміни пароля дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Пароль для служби SMS боже бути змінено за допомогою параметра [Change Password] у розділі [System Management].
Не забувайте свій пароль. Інакше увійти до служби SMS не вдасться. У цьому разі зверніться до свого дилера чи представника сервісного центру.
Поверніться до розділу автентифікації користувачів
Виберіть значення [Enhanced System Application Management] [User Authentication], клацніть [Switch] і перезапустіть апарат. Якщо ви не використовуєте службу установлення служби SMS (автентифікація за допомогою пароля), після перезапуску апарата виберіть значення [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)] і клацніть [Stop].

Налаштування під час використання функції автентифікації за ідентифікаторами відділів

Під час запровадження керування ідентифікаторами відділів із автентифікацією ідентифікаторів відділів переконайтеся, що адміністратор (системний адміністратор) контролює ідентифікатори відділів і PIN-коди. Для підвищення рівня безпеки ввійдіть у систему з використанням ідентифікатора системного адміністратора (ідентифікатора адміністратора системи), а також обов’язково змініть ідентифікатор адміністратора і PIN-код.
Залежно від того, чи встановлено керування ідентифікаторами відділів і параметри адміністратора системи, як показано в таблиці нижче, користувачі будуть призначені адміністраторами або звичайними користувачами.
Керування ідентифікаторами відділів
Параметри адміністратора системи
Адміністратор
Загальні користувачі
Увімк.
Установлено
Адміністратор системи
Користувачі, автентифіковані за допомогою ідентифікаторів відділів і PIN-кодів не як адміністратори системи
Не встановлено
Користувачі, автентифіковані за допомогою ідентифікаторів відділів і PIN-кодів
Немає
Вимк.
Установлено
Адміністратор системи
Користувачі, що не є адміністраторами системи
Не встановлено
Усі користувачі
Немає

Змінення ідентифікатора та PIN-коду адміністратора системи

Активація керування ідентифікаторами відділів

Виконання входу, коли активовано керування ідентифікаторами відділів з використанням автентифікації ідентифікаторів відділів

Запровадження обмеження функцій і керування користувачами

8378-0SF