Перехід у режим сну

Функція режиму сну зменшує споживання електроенергії шляхом тимчасового вимкнення деяких внутрішніх операцій апарата. Апарат можна легко перевести в режим сну, натиснувши кнопку (Енергозбереження) на панелі керування. Коли апарат перебуває в режимі сну, сенсорний дисплей вимикається та загоряється індикатор  (Енергозбереження). Панель керування
Натисніть кнопку  (Енергозбереження) для забезпечення безпеки, якщо апарат не використовуватиметься протягом досить тривалого періоду часу (наприклад, на ніч).
Переведіть апарат у режим сну з міркувань безпеки.
Апарат може не перейти в режим сну залежно від стану й умов роботи.
Індикатор обробки/даних блимає або світиться постійним зеленим світлом, навіть якщо апарат переходить у режим сну.
Вихід із режиму сну
Апарат виходить із режиму сну, коли виконано одну з операцій нижче.
Коли натиснуто (Енергозбереження) на панелі керування*1
Коли оригінали подаються через пристрій подавання
Коли пристрій подавання відкрито
Коли папір завантажено в багатоцільовий лоток або вийнято з нього*1
Коли відкрито/закрито кришку апарата*1
*1 Деякі моделі апарата не підтримують цю функцію.
Установлення таймера автоматичного переходу в режим сну
Ви можете скористатися параметром <Час автоматичного переходу в режим сну>, щоб автоматично переводити апарат у режим сну. Якщо потрібно змінити час, який минає до автоматичного переходу апарата в режим сну, виконайте наведену нижче процедуру.
 (Парам./Реєстр.)  <Настройки>  <Параметри таймера/заощадження енергії>  <Час автоматичного переходу в режим сну>  або , щоб установити час, який минає до автоматичного переходу апарата в режим сну  <OK>.
Можна встановити час автоматичного переходу апарата в режим сну для кожного дня тижня. <Щотижневий таймер авт. переходу в режим сну>
Енергоспоживання в режимі сну
Можна встановити кількість споживаної апаратом енергії, коли він перебуває в режимі сну. Виконайте описану нижче процедуру, щоб установити, яка кількість енергії споживається в режимі сну.
 (Парам./Реєстр.)  <Настройки>  <Параметри таймера/заощадження енергії>  установіть для параметра <Енергоспоживання в режимі сну> значення <Низьк.> або <Висок.>.
8378-05E