<Параметри таймера/заощадження енергії>

Укажіть параметри часу, енергоспоживання тощо.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Налаштування часу>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри таймера/заощадження енергії>
Можна настроїти час у хвилинах.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Налаштування часу>
від 00:00 до 23:59 із кроком в одну хвилину
Так
Так
Ні
Ні
-
Навіть у разі зміни часу з 23:59 на 00:00 дата не змінюватиметься.

Параметри дати/часу

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри таймера/заощадження енергії>
Настроювання поточної дати й часу дуже важливе. Інструкції з налаштування параметра див. у розділі Установлення дати й часу.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри дати/часу>
Встановлення дати та часу (12-значне число)
Ні
Ні
Так
Ні
-
<Часовий пояс>: Від UTC-12:00 до UTC 00:00до UTC+14:00
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Літній час>: <On>, <Off>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Дата початку> (<Місяць>/<День>/<Час> (0–23)),
<Дата заверш.> (<Місяць>/<День>/<Час> (0–23))
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Формат часу>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри таймера/заощадження енергії>
Можна встановити, у якому форматі відображати час – у 24-годинному чи 12-годинному.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Формат часу>
<24-годинний>, <12-годинний>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
За допомогою SNTP можна також налаштувати, щоб дата й час автоматично синхронізувалися із сервером у мережі. Настроювання параметрів SNTP

<Парам. швидк. запуску в разі живл. від ел. мережі>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри таймера/заощадження енергії>
Якщо для цієї функції встановлено значення <Увімк.>, можна зменшити час, необхідний для виконання операцій на екрані та сканування оригіналів після ввімкнення живлення.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Парам. швидк. запуску в разі живл. від ел. мережі>
<On>, <Off>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо ця функція ввімкнена
Резервне живлення споживається, навіть якщо живлення вимкнено.
Якщо для параметра <Тональний сигнал реж. сну> у <Інші параметри гучності> встановлено значення <Увімк.>, під час увімкнення та вимкнення апарата лунає звук. (Однак, залежно від стану апарата, апарат може швидко не запуститись або звук може не пролунати.)
Навіть якщо для цієї функції встановлено значення <Увімк.>, швидкий запуск апарата неможливий у таких ситуаціях:
Якщо для одного з наведених нижче параметрів мережі встановлено значення <Увімк.>
Wi-Fi
У разі ввімкнення живлення апарата від електромережі відразу після його вимкнення за будь-яких із наведених нижче умов
Після швидкого запуску минуло понад 110 годин
Триває виконання завдань
Є зарезервовані завдання
Одразу після використання телефонних ліній
Триває резервне копіювання даних
Доступ до апарата здійснюється через мережу
Після визначення параметрів, які потребують перезавантаження апарата
Виникла помилка
Використовується режим обмеження функцій
Шнур живлення від’єднано після вимкнення живлення від електромережі
На апараті встановлено програми-надбудови, які не підтримують швидкий запуск
У разі ввімкнення живлення апарата від електромережі через 20 секунд після його вимкнення
У разі ввімкнення живлення апарата від електромережі через 8 годин після вимкнення апарата
У разі ввімкнення живлення апарата одразу після його вимкнення через Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)

<Час автоматичного скидання>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри таймера/заощадження енергії>
Можна вказати період часу, протягом якого було виконано вихід із системи, і сенсорний дисплей автоматично повернеться до параметрів за замовчуванням.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Час автоматичного скидання>
0 хв = вимк., від 10 до 50 секунд із кроком у 10 секунд, 1–2–9 хвилин із кроком в одну хвилину
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо використовується служба входу, апарат автоматично виконує вихід із системи після завершення часу автоматичного скидання.
Екран, який відображається після початку автоматичного скидання, залежить від наведених нижче параметрів.
Параметр 1: Параметри в [Visual Message Settings] (якщо для параметра [When to Display] встановлено значення [After Logout/Auto Reset])
Якщо функцію візуального повідомлення не налаштовано або після закриття відображеного екрана візуального повідомлення відображається екран, визначений у параметрі 2.
Параметр 2: Параметри на екрані <Функція після автоматичного скидання>
Якщо встановлено параметр <Функція за замовчуванням>, відображається екран, указаний у <Екран за замовчуванням після запуску/відновлення> (параметр 3).
Якщо встановлено параметр <Вибрана функція>, функція відображатиметься до початку автоматичного скидання. (Визначені параметри та введені значення для кожної функції будуть видалені.) Однак параметри <Вибрана функція> можуть відображатися некоректно, і може відображатись екран, указаний у параметрі <Екран за замовчуванням після запуску/відновлення>.
Параметр 3: Параметри на екрані <Екран за замовчуванням після запуску/відновлення>

<Обмежити час автоматичного скидання>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри таймера/заощадження енергії>
Якщо для цієї функції вибрано значення <Увімк.>, звичайні користувачі не зможуть налаштувати параметри <Час автоматичного скидання> і <Функція після автоматичного скидання>.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Обмежити час автоматичного скидання>
<On>, <Off>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Функція після автоматичного скидання>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри таймера/заощадження енергії>
Можна вибрати, який екран відображатиметься під час початку роботи після запуску автоматичного скидання – екран за замовчуванням, установлений для параметра <Екран за замовчуванням після запуску/відновлення> у розділі <Настройки>, або попередній екран.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Функція після автоматичного скидання>
<Функція за замовчуванням>, <Вибрана функція>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо налаштовано, що Візуальне повідомлення відображатиметься після активації режиму автоматичного скидання, екран візуального повідомлення відображатиметься першим незалежно від такого налаштування. Налаштування функції Візуальне повідомлення

<Час автоматичного завершення роботи>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри таймера/заощадження енергії>
У разі використання функції автоматичного вимкнення апарат вимикається автоматично, якщо сенсорний дисплей апарата не використовується протягом певного періоду часу після переходу в режим сну.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Час автоматичного завершення роботи>
0 год = вимк., від 1 до 4 годин; 8 год. із кроком в одну годину
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Ця функція не відображається, якщо встановлено плату факсимільного зв’язку. Якщо вона відображається, установіть для параметра <Час автоматичного завершення роботи> значення <0> і зверніться до свого дилера або співробітника сервісного центру.
Якщо сенсорний дисплей апарата не працює протягом певного часу, апарат автоматично вимикається, навіть якщо він використовується через Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Може виникнути несправність, особливо якщо апарат автоматично вимикається під час імпорту даних. Під час імпорту даних установіть для параметра <Час автоматичного завершення роботи> значення <0>.
Залежно від умов використання апарат може не вимикатись автоматично.

<Щотижневий таймер автоматичного заверш. роботи>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри таймера/заощадження енергії>
Можна встановити час автоматичного вимкнення апарата кожного дня тижня. Якщо використовується ця функція, апарат не потрібно вимикати вручну кожного дня.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Щотижневий таймер автоматичного заверш. роботи>
<Неділя>–<Субота>, 00:00–23:59 із кроком в одну хвилину
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо встановлено і <Час автоматичного завершення роботи>, і <Щотижневий таймер автоматичного заверш. роботи>, пріоритет надається параметру <Час автоматичного завершення роботи>.

<Час автоматичного переходу в режим сну>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри таймера/заощадження енергії>
Можна встановити час, після завершення якого апарат автоматично перейде в режим сну, якщо не виконується жодна операція.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Час автоматичного переходу в режим сну>
10 с, 1 хв, 2 хв, 10 хв, 15 хв, 20 хв, 30 хв, 40 хв, 50 хв, 1 год
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Для цього параметра рекомендовано використовувати значення за замовчуванням.

<Енергоспоживання в режимі сну>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри таймера/заощадження енергії>
Можна встановити кількість споживаної апаратом енергії, коли він перебуває у режимі сну.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Енергоспоживання в режимі сну>
<Низьк.>, <Висок.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо апарат підключено до комп’ютера через USB-кабель, то залежно від часу переходу в режим сну апарату може не вдатися отримати дані правильно. Виведіть апарат з режиму сну, а потім виконайте завдання повторно.
Залежно від стану апарата рівень споживання енергії може бути таким самим, що й для значення <Висок.>, і навіть таким самим, що й для значення <Низьк.>.
Якщо рівень споживання енергії встановлено на значення <Низьк.>, може статися втрата зв’язку, залежно від службового програмного забезпечення, що використовується. Щоб уникнути цього, натисніть клавішу Енергозбереження для виходу з режиму сну перед використанням апарата.

<Щотижневий таймер авт. переходу в режим сну>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри таймера/заощадження енергії>
Можна встановити час автоматичного переходу апарата в режиму сну кожного дня тижня.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Щотижневий таймер авт. переходу в режим сну>
<Неділя>–<Субота>, 00:00–23:59 із кроком в одну хвилину
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо встановлено і <Час автоматичного переходу в режим сну>, і <Щотижневий таймер авт. переходу в режим сну>, пріоритет надається параметру <Час автоматичного переходу в режим сну>.

<Параметри часу для автокор. градації відтінків>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри таймера/заощадження енергії>
Можна щодня в заданий час автоматично виконувати автоматичне настроювання градації відтінків.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри часу для автокор. градації відтінків>
<Неділя>–<Субота>, 00:00–23:59 із кроком в одну хвилину
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information

<Параметри часу виходу з режиму сну>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри таймера/заощадження енергії>
Можна встановити час виходу апарата з режиму сну.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри часу виходу з режиму сну>
від 00:00 до 23:59 із кроком в одну хвилину
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
8378-0H6