Введення символів

Для екранів, де вимагається введення буквено-цифрових символів, вводьте символи за допомогою клавіш на сенсорному дисплеї. Для введення цифр можна також використовувати цифрові клавіші праворуч від сенсорного дисплея.
Приклад. Режим <Букви й циф.>

Поле введення символів

Відображаються введені символи.

Кнопка <Клав. Backspace>

Щоразу, коли ви натискаєте цю кнопку, по одному видаляються символи ліворуч від курсора.
Якщо символ, який потрібно видалити, розташований не ліворуч від символу, натисніть кнопку  або (), щоб перемістити курсор.
Натисніть кнопку  (Очистити), якщо потрібно видалити всі введені символи.

Кнопка режиму введення

У розкривному списку виберіть режим введення.
<Букви й циф.>
Режим введення букв і цифр
<Символ>
Режим введення символів
Можливо, вам не вдасться вибрати режим введення, оскільки для деяких екранів тип символів, які можна вводити, визначено попередньо.

Кнопка введення символів

Макет клавіатури такий самий, як на комп’ютері.

Кнопка Enter

Натисніть її, щоб почати новий рядок.

Кнопка <Alt>

Натисніть її, щоб відобразити лише цифрові клавіші.

Кнопка <AltGr>

Натисніть її, щоб відобразити символи з діакритичними знаками.

Кнопка <Space>

Натисніть її, щоб ввести пробіл.

Кнопка <Shift>

Натисніть її, щоб ввести великі символи.

Кнопка курсора

Перемістіть курсор у полі введення.
Коли відображається значок цифрових клавіш
Коли відображається повідомлення < Можна викор. цифрові клавіші.>, можна вводити числові значення за допомогою цифрових клавіш праворуч від сенсорного дисплея.
Приклад. Екран налаштування <Коефіцієнт XY>
Коли відображається повідомлення < Введіть за допомогою цифрових клавіш.>, для введення цифр можна використовувати лише цифрові клавіші праворуч від сенсорного дисплея.
Введення символів із клавіатури USB
Для введення символів можна також використовувати USB-клавіатуру, підключивши її до USB-порту (Лицева сторона). Під час введення символів із клавіатури USB враховуйте зазначені нижче пункти.
Установіть для параметра <Використ. драйвер AddOn для пристр. введення USB> в розділі <Параметри USB> значення <Off>. <Використ. драйвер AddOn для пристр. введення USB>
За допомогою USB-клавіатури можна вводити лише символи ASCII.
Клавіші, які не відображаються на екрані клавіатури сенсорного дисплея, як-от Delete, End, Tab, Esc і функціональні клавіші, не можна використовувати на клавіатурі USB.
На основі параметрів <Тональний сигнал введення> та <Неприп. тон. сигн. введення> на екрані налаштування звуку відтворюється звук введення клавіатури USB. Налаштування звуків
8378-04W