Налаштування звуків

Ви можете відрегулювати гучність звуків, які апарат видає під час надсилання/отримання факсу. Крім налаштування звуків факсу, можна також указати, чи потрібно вмикати звуки підтвердження та попередження.
Цей параметр працює лише для рядка 1 (стандартний рядок). Використовуйте цей параметр із рядком 1 (стандартний рядок).

Регулювання гучності для надсилання/отримання факсу

Можна відрегулювати гучність звуків зв’язку під час передавання факсів і звуку, що відтворюється для результату надсилання/отримання факсу.
1
Натисніть <Volume Settings>. Екран <Головний>
2
Відрегулюйте гучність або встановіть параметр і натисніть кнопку <OK>.
<Гучн. авар. сигналу>
Відрегулюйте гучність тонального сигналу, який відтворюється після завершення надсилання чи отримання факсів (окрім випадків друку отриманих факсів) і гучність тонального сигналу, що відтворюється в разі скасування факсу чи завершується через помилку. Щоб вимкнути звук, натисніть  кілька разів, щоб установити гучність на крайнє ліве положення.
<Гучність монітора>
Відрегулюйте гучність наведених нижче тональних сигналів. Щоб вимкнути звук, натисніть  кілька разів, щоб установити гучність на крайнє ліве положення. 
Тональний сигнал під час надсилання факсів
Тональний сигнал, який відтворюється після завершення друку отриманого факсу, і тональний сигнал, що відтворюється після завершення передавання факсу через помилку
<Гучність вхідного виклику>
Натисніть, щоб відрегулювати гучність вхідних факсів, коли для параметра <Режим отримання> встановлено значення <Факс/Телефон (авт. перекл.)>. Щоб вимкнути звук, натисніть кілька разів, щоб установити гучність на крайнє ліве положення.

Установлення звукового сигналу вхідного факсу

Тональний сигнал вхідного факсу можна налаштувати, не лише коли апарат підтримує функцію факсимільного зв’язку, але й коли підключено комерційну телефонну лінію.
1
Натисніть <Volume Settings>. Екран <Головний>
2
Натисніть <Дзвінок під час отрим. факсу>.
3
Установіть звуковий сигнал вхідного факсу.
Виберіть <Увімк.>, щоб тональний сигнал вхідного факсу лунав, або <Вимк.>, щоб не лунав. Якщо вибрано <Вимк.>, перейдіть до кроку 5.
4
Виберіть кількість звукових сигналів вхідного факсу.
Установіть кількість за допомогою <->/<+> або цифрових клавіш.
5
Натисніть <OK>.
Навіть якщо для звукового сигналу вхідного факсу встановлено <Вимк.>, він лунатиме під час надходження факсу в режимі сну, якщо встановлено низький рівень енергоспоживання в режимі сну. <Енергоспоживання в режимі сну>

Налаштування звуку підтвердження та звуку попередження

Можна окремо налаштувати тональний сигнал, який відтворюється в разі натискання клавіш панелі керування та кнопок сенсорної панелі, і тональний сигнал помилки, що відтворюється в разі проблеми з апаратом. Також можна вказати, чи відтворювати тональний сигнал, який вказує на результат надсилання/отримання з функцією блокування пам’яті факсу.
1
Натисніть <Volume Settings>. Екран <Головний>
Якщо апарат не підтримує функцію факсимільного зв’язку, перейдіть до кроку 3.
2
Натисніть <Інші параметри гучності>.
Якщо параметр, що вмикає використання функції факсу не встановлено (Системні компоненти), відображається вікно <Volume Settings>.
3
Налаштуйте кожний звук підтвердження/попередження й натисніть кнопку <Закрити>.
Елементи налаштування
Опис
<Тональний сигнал введення>
Звук підтвердження лунає з кожним натисканням клавіші на панелі керування або кнопки на сенсорному дисплеї
<Неприп. тон. сигн. введення>
Звук, який лунає, коли було виконано неприпустиму операцію з клавішею/кнопкою (наприклад, якщо вводиться число поза межами припустимого діапазону)
<Тон. сигнал поповнення>
Звук, який лунає, коли рівень тонера низький
<Тон. сигнал про залиш. ориг.>
Звук, який лунає, якщо оригінал залишився на склі експонування після завершення операції
<Тональний сигнал помилки>
Звук, який лунає, коли стається збій, як-от зминання паперу або інша помилка
<Звук. сигн. виконаного завд.>
Звук, який лунає, коли завершено операцію, наприклад копіювання або сканування
<Тональний сигнал реж. сну>
Звук, який лунає, коли апарат вмикає режим сну чи вимикається, коли для параметра <Парам. швидк. запуску в разі живл. від ел. мережі> встановлено значення <On>. (Залежно від ситуації апарат може не запускатися швидко, а звук не лунати.)
<Тон. сигнал входу в систему>
Звук, який лунає, коли виконано успішний вхід
<Т.сигн.зам.картр. з нез.тон.>
Звук, який лунає, коли від’єднано непорожній картридж із тонером
<Сигн.закінч.отр./перед.в пам.>
Звук, який лунає, коли операція надсилання/отримання з функцією блокування пам’яті факсу завершується без помилки Зберігання отриманих документів в апараті (отримання до пам’яті)
<Сигн. пом. отр./перед.в пам.>
Звук, який лунає, коли операція надсилання/отримання з функцією блокування пам’яті факсу завершується з помилкою Зберігання отриманих документів в апараті (отримання до пам’яті)
4
Натисніть <OK>.
8378-05C