Переключення мови інтерфейсу

Ви можете змінити мову інтерфейсу та розкладку клавіатури на сенсорному дисплеї. Якщо ви часто змінюєте мови, вам буде зручно користуватися кнопкою <Переключення мови/клавіатури>. Дотримуйтеся процедури нижче, щоб показати цю кнопку на сенсорному дисплеї.

Змінення мови інтерфейсу та розкладки клавіатури

1
Натисніть  (Парам./Реєстр.).
2
Послідовно натисніть <Настройки>  <Параметри відображення>  <Переключення мови/клавіатури>.
3
Виберіть мову зі списку та натисніть кнопку <OK>.
Розкладку клавіатури можна змінити для деяких мов. Вибравши мову, натисніть кнопку <Установити>, виберіть тип розкладки й натисніть <OK>.

Відображення кнопки <Переключення мови/клавіатури> на сенсорному дисплеї

1
Натисніть  (Парам./Реєстр.).
2
Послідовно натисніть <Настройки>  <Параметри відображення>  <Відображати кнопку переключення мови/клавіатури>.
3
Натисніть <On>  <OK>.
Якщо встановити значення <On>, унизу сенсорного дисплея з’явиться . Ви можете змінити поточну мову інтерфейсу на іншу, натиснувши кнопку <Переключення мови/клавіатури>, вибравши потрібну мову зі списку, а тоді натиснувши кнопку <OK>.
Для кожного користувача, що виконав вхід, можна вибрати іншу мову інтерфейсу. Налаштування вигляду дисплея й умов роботи
8378-057