Перевірка результатів копіювання

Перш ніж робити велику кількість копій, можна перевірити результати копіювання, надрукувавши зразок копії. Підтвердження результатів копіювання дає змогу уникнути помилок виведення.
<Зразок копії> з’являється, лише якщо одночасно вибрати виготовлення декількох копій і один із наведених далі параметрів.
Сортув. (пор. розташ. стор.)
Зміщення
Поверн. на 90 градусів
Скріплення + сортування
Booklet

Перевірка результатів копіювання шляхом виготовлення копії (зразка копії)

Якщо ви вказали різну кількість копій, спочатку можна зробити копію всього оригіналу, щоб перевірити результати, а потім почати виготовлення решти копій. Крім того, можна копіювати лише певні сторінки з оригіналу.
1
Помістіть оригінали в пристрій подавання. Розміщення оригіналів
2
Натисніть <Copy>. Екран <Головний>
3
Уведіть кількість копій і вкажіть параметри копіювання відповідно до ваших цілей і завдань. Основні операції копіювання
4
Натисніть кнопку <Зразок копії> на екрані основних функцій копіювання. Екран основних функцій копіювання
5
Виберіть сторінки для зразка копії та натисніть кнопку <OK>.
Якщо потрібно скопіювати всі сторінки, виберіть параметр <Усі сторінки>.
Щоб скопіювати певні сторінки, виберіть параметр <Specified Pages>. Вводьте сторінки, натискаючи <Start Page> або <End Page>.
Якщо вибрати <Усі сторінки>
Якщо вибрати <Усі сторінки>, лічильник апарата рахує набір зразків як копію.
Якщо вибрати <Specified Pages>
Параметри, наприклад налаштування кінцевої обробки та брошурування, не застосовуються.
Укажіть сторінки залежно від кількості виведених сторінок. Наприклад, якщо кількість сторінок у документі становить 10, а копіювання виконується з параметром «2 на 1» (Копіювання кількох оригіналів на один аркуш (N на 1)), кількість готових сторінок становитиме 5. Якщо потрібно скопіювати з сьомої по десяту сторінки оригіналу, укажіть четверту сторінку для параметра <Start Page> і п’яту сторінку для параметра <End Page>.
6
Натисніть  (Пуск), щоб сканувати оригінали, а тоді натисніть <Запуск копіюв.>.
Буде надруковано зразок копії. Перевірте результат.
Якщо результати копіювання прийнятні
Натисніть <Start Printing>, щоб друкувати вказану кількість копій. Якщо на кроці 5 було вибрано <Усі сторінки>, буде надруковано кількість копій мінус одна. Якщо на кроці 5 вибрано <Specified Pages>, друкується загальна кількість копій.
Якщо потрібно змінити параметри
Натисніть кнопку <Змінити параметри>, щоб змінити параметри. <Зразок копії> відображається після зміни параметрів. Знову скопіюйте зразок.
8378-06E