Обслуговування головного блока

У цьому розділі описано технічне обслуговування та експлуатацію апарата, як-от регулярне чищення й заміну витратних матеріалів. Також надається опис послуг технічного обслуговування, які надає компанія Canon. Щоб дізнатися про запобіжні заходи під час технічного обслуговування, див. розділ «Важливі інструкції з техніки безпеки» у главах Початок роботи і Поводження з обладнанням.

Основне чищення

Заміна витратних матеріалів

8378-016