Заміна барабана

Коли строк експлуатації барабана завершуватиметься, в нижній частині екрана з’явиться повідомлення з підказкою замінити барабан. Натисніть піктограму в правому нижньому куті екрана та дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб замінити барабан.
Зберігайте барабани в місці, захищеному від таких джерел світла, як пряме сонячне проміння.
Зберігання барабанів у холодному приміщенні, яке швидко нагрівається або для якого характерна різка зміна температури, може призвести до появи крапель води (конденсату) усередині барабанів.
Не знімайте захисну кришку оранжевого кольору, доки на це не буде відповідної вказівки в зазначеній нижче процедурі.
Докладніше про номер моделі барабана див. у розділі Запасні частини.
Повідомлення про заміну барабана, що відображається в нижній частині екрана, залежить від умов угоди щодо вашого обладнання.
Натисніть <Закрити> після завершення заміни барабана.

Процедура заміни барабана

1
Відкрийте передню кришку головного блока.
2
Відкрийте кришку барабана.
3
Витягніть барабан.
Витягуйте барабан, тримаючи його руками, як показано на рисунку.
Не нахиляйте барабан. Це може призвести до розливання тонера в барабані.
4
Вийміть новий барабан з коробки.
5
Установіть новий барабан.
6
Зніміть захисну кришку.
Спочатку заштовхніть повзунок із правого боку захисної кришки жовтогарячого кольору в напрямку задньої частини головного блока до упору, а потім витягніть захисну кришку.
Знявши захисну кришку, переконайтеся, що барабан повністю вставлено в головний блок. Якщо не заштовхнути барабан повністю, це призведе до несправності.
7
Закрийте кришку барабана.
8
Закрийте передню кришку головного блока.
Після завершення заміни покладіть барабан у пакет, у якому містився новий барабан, і зберігайте його, доки його не забере місцевий дилер або представник служби технічної підтримки.
8378-01K