Увімкнення апарата

У цьому розділі описується, як увімкнути апарат.
1
Переконайтеся, що штепсель шнура живлення надійно вставлений у розетку.
2
Відкрийте кришку перемикача живлення та натисніть перемикач до позначки «».
3
Закрийте кришку перемикача живлення.
На сенсорному дисплеї з’явиться екран запуску.
Ви можете вибрати екран, який відображатиметься на дисплеї безпосередньо після вмикання апарата. <Використов. екран за замовч. після запуску/відновл.>
Реагування сенсорного дисплея та клавіш може бути неоптимальним одразу після ввімкнення апарата.
Якщо апарат підключено до вимкненого комп’ютера Mac за допомогою кабелю USB, одночасно з увімкненням апарата може бути ввімкнено комп’ютер. У такому разі від’єднайте USB-кабель від апарата. Цю проблему можна вирішити шляхом використання концентратора USB, під’єднаного до апарата та комп’ютера.
8378-00H