Вимкнення апарата

У цьому розділі описується, як вимкнути апарат.
Перевірте робочий стан апарата перед його вимкненням
Під час вимкнення апарат виконує спеціальну процедуру для захисту пам’яті. Апарат можна вимкнути, коли цей процес активний, але можуть статися проблеми наведених нижче типів, що може призвести до втрати чи пошкодження даних.
Не вимикайте апарат під час використання функції факсу або інтернет-факсу. Документи факсу або інтернет-факсу не надсилаються й не отримуються, коли апарат вимкнено.
Якщо вимкнути апарат під час сканування або друку, може статися зминання паперу.
Від’єднання шнура живлення
Повне вимкнення апарата може тривати деякий час. Не від’єднуйте шнур живлення від електромережі, доки не вимкнуться сенсорний дисплей та індикатори.
Від’єднання шнура живлення перед вимкненням апарата може призвести до несправності.
Ви можете вимкнути апарат з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Вимкнення або перезавантаження апарата
1
Відкрийте кришку перемикача живлення та натисніть перемикач до позначки «».
2
Закрийте кришку перемикача живлення.
Щоб повторно запустити апарат, почекайте щонайменше 10 секунд після вимкнення системи, а потім знову ввімкніть апарат. Коли ввімкнено параметр <Парам. швидк. запуску в разі живл. від ел. мережі>, почекайте щонайменше 20 секунд, перш ніж знову запустити апарат. <Парам. швидк. запуску в разі живл. від ел. мережі>
8378-00J