Надсилання факсів із комп’ютера (факсимільний зв’язок за допомогою комп’ютера)

Можна надсилати факсимільні документи, створені на комп’ютері, безпосередньо з комп’ютера, просто як операцію друку. Цей спосіб усуває потребу друкувати документи для надсилання факсом і дає змогу заощадити папір. Для використання цієї функції необхідно встановити драйвер факсу на комп’ютер (Установлення драйверів).

Довідка щодо драйвера факсу

Натиснувши [Довідка] (Windows) або  (Mac OS) на екрані налаштувань драйвера факсу, можна відкрити екран довідки. Відомості, які не надає Посібник користувача, зокрема про функції драйвера та порядок їх налаштування, наведено в Довідці.
8378-084