Надсилання факсів за допомогою комп’ютера

У цьому розділі описано основну процедуру надсилання ПК-факсу з комп’ютера.
1
Відкрийте документ і відобразіть екран друку.
2
Виберіть апарат і натисніть кнопку [Друк] або [OK].
3
Клацніть вкладку [Ввести адресата] і виберіть режим зв’язку та номер факсу, який ви використовуєте.
[* Режим обміну даними]: Переконайтеся, що вибрано [G3].
[* Номер факсу/URI]: Переконайтеся, що вибрано [Номер факсу].
[* Номер факсу]: Введіть номер факсу.
Якщо потрібно вказати код доступу до зовнішньої лінії, натисніть [Розширені параметри] [Add Outside Dialing Prefix to G3/G4/IP Fax Number] і введіть номер факсу в текстовому полі [G3].
Якщо [Підтверджувати номер факсу/URI під час зазначення адресата] встановлено в діалоговому вікні [Параметри безпеки], введіть визначений номер факсу в [Підтвердити номер факсу]. Докладніші відомості див. у Довідці драйвера факсу.
4
Клацніть [Надіслати].
Почнеться надсилання.
Щоб скасувати надсилання, двічі клацніть піктограму принтера на панелі завдань комп’ютера й виберіть файл, який потрібно скасувати, а потім натисніть [Документ]  [Скасувати]  [Так]. Якщо піктограма не відображається, процес можна скасувати з панелі керування апарата. Перевірка стану й журналу надісланих і отриманих документів
Коли відображається екран введення ідентифікатора відділу та пароля або імені користувача та пароля
Введіть ідентифікатор відділу і пароль або ім’я користувача та пароль.
1
Відкрийте документ і відобразіть екран друку.
2
Виберіть апарат і клацніть [Show Details].
3
Клацніть [General Settings].
4
Клацніть [Add Destination].
5
Введіть ім’я адресата в полі [Destination Name] і номер факсу в полі [Fax Number], а потім натисніть [Add] [Cancel].
Якщо потрібно вказати номер для набору зовнішньої лінії, натисніть [Outside Dialing Prefix] [Settings] на панелі [Special Features], а потім введіть номер.
6
Клацніть [Print].
Почнеться надсилання.
Щоб скасувати надсилання, клацніть піктограму принтера на панелі Dock, виберіть файл для скасування  натисніть [Delete] або . Якщо піктограма не відображається, процес можна скасувати з панелі керування апарата. Перевірка стану й журналу надісланих і отриманих документів
Коли відображається екран введення ідентифікатора відділу та пароля
Введіть ідентифікатор і пароль відділу.
8378-085