Одночасне надсилання оригіналів різних форматів (Оригінали різних форматів)

У пристрій подавання можна завантажувати оригінали різних форматів для їх одночасного сканування. Це усуває необхідність розміщувати оригінали окремо.
Припустиме поєднання розмірів оригіналів, які можна сканувати, обмежене. Неналежне поєднання форматів під час сканування може призвести до пошкодження оригіналів або зминання паперу. Технічні характеристики апаратного забезпечення
Не розміщуйте разом оригінали різної щільності або різних типів паперу. Це може призвести до пошкодження оригіналів або зминання паперу.
1
Помістіть оригінали в пристрій подавання. Розміщення оригіналів
2
Натисніть <Факс>. Екран <Головний>
3
Виберіть адресата на екрані основних функцій факсу. Екран основних функцій факсу
4
За потреби вкажіть параметри сканування. Основні способи надсилання факсів
5
Натисніть <Додаткові функції>  <Оригінали різн. форматів>.
6
Натисніть <Закрити>.
7
Натисніть  (Пуск).
Оригінали буде відскановано, і почнеться надсилання.
Якщо вибрати режим оригіналів різного формату, швидкість сканування може бути нижчою, ніж зазвичай.
8378-07L