Основні способи надсилання факсів

У цьому розділі описано основні операції, які виконуються для надсилання факсимільних документів.
1
Розмістіть оригінал. Розміщення оригіналів
2
Натисніть <Факс>. Екран <Головний>
3
Виберіть адресата на екрані основних функцій факсу. Екран основних функцій факсу
Зазначення адресатів з адресної книги
Зазначення адресатів за допомогою кнопок виклику одним дотиком
Введення адресатів вручну
Зазначення адресатів на LDAP-сервері
Щоб перевірити докладну інформацію про вказаного адресата, виберіть необхідного адресата за допомогою і і натисніть кнопку <Докладні відомості>. Щоб видалити адресата з переліку вказаних адресатів, натисніть кнопку <Видал. адрес.>.
Можна змінити тільки адресатів із розділу <Докладн.>, які вводилися за допомогою функції реєстрації нового адресата, а також адресатів, отримані через LDAP-сервер.
<Передав. з кор. помилок>, <Швидкість надсилання> і <Міжміський> не з’являються, якщо вибрати адресата з віддаленої адресної книги.
Якщо апарат-сервер виконує параметри відомостей про адміністратора системи, автентифікація між апаратом-сервером і апаратом-клієнтом виконується під час отримання апаратом-клієнтом віддаленої адресної книги/кнопок виклику одним дотиком. Автентифікація проводиться шляхом зіставлення ідентифікатора системного адміністратора та PIN-коду системного адміністратора системи, заданих апаратом-сервером і клієнтом-апаратом. Змінення ідентифікатора та PIN-коду адміністратора системи
Доступність віддаленої адресної книги та кнопок виклику одним дотиком залежить від стану параметрів відомостей про адміністратора системи для апарата-сервера та апарата-клієнта, як показано нижче.
Коли апарат-сервер виконує параметри відомостей про адміністратора системи
Коли апарат-клієнт виконує параметри відомостей про адміністратора системи
Ідентифікатор системного адміністратора й PIN-код системи для апарата-сервера та апарата-клієнта збігаються
Може використовувати віддалену адресну книгу/кнопку виклику одним дотиком
Виконує
Виконує
Збігається
Так
Не збігається
Ні
Не виконує
-
Ні
Не виконує
Виконує
-
Так
Не виконує
-
Так
4
Якщо потрібно, укажіть необхідні параметри сканування.
Вибір способу сканування оригіналів
Настроювання якості зображення
Видалення темних полів (видалення рамки)
5
Натисніть кнопку  (Пуск).
Оригінали буде відскановано, і почнеться надсилання.
Щоб скасувати сканування, натисніть <Скасувати> або  (Стоп)  <Так>.
Коли відобразиться повідомлення <Натисніть кнопку [Пуск] для сканування наступного оригіналу.>
Щоб скасувати надсилання, див. розділ Скасування надсилання факсів.
Перевірка загальної кількості вказаних адресатів
Загальна кількість зазначених адресатів відображається в правому верхньому кутку екрана. Таким чином перед надсиланням можна підтвердити, що кількість адресатів указано правильно.
Надсилання з інформацією про відправника
Факсимільні документи можна надсилати з іменем і номером факсу відправника. <Ідентифікатор передавання термінала>
Перевірка стану надісланих документів
На екрані <Монітор стану> можна перевірити стан надісланих документів. Цей екран дає змогу повторно надіслати факси або скасувати надсилання після перевірки статусів. Перевірка стану й журналу надісланих і отриманих документів
Коли для параметра <Відображати сповіщення про прийняття завдання> встановлено значення <Так>, екран <Монітор стану> можна відкрити з наступного екрана, який відображається після отримання завдання надсилання. <Відображати сповіщення про прийняття завдання>
У разі виникнення помилки передавання, якщо лінія одержувача зайнята
Апарат автоматично повторює набір через певний період часу. Можна змінювати такі параметри, як кількість спроб повторного набору та проміжок часу між ними. <Автоматичний повторний набір>
Друк звіту з результатами надсилання
Якщо на екрані основних функцій факсу натиснути <Додаткові функції>  <Звіт про рез. передавання>, можна ввімкнути автоматичний друк звітів із результатами надсилання.
Щоб настроїти це для кожного завдання з меню <Додаткові функції>, потрібно вибрати <Тільки в разі помилки> або <Вимк.> у розділі <Звіт про рез. передавання>, а тоді встановити параметр <Дозволити друк з екрана Додаткові функції> на значення <Увімк.>.
Якщо фотографії на надісланому зображенні надто темні або світлі, кольори фону кольорових оригіналів неможливо видалити
Якість надісланих зображень може вдатися покращити, якщо виконано вказані нижче умови/параметри.
Тип завдання: «Факс» (надсилання з пам’яті) або «Сканувати й надіслати» (факс/інтернет-факс)
<Вибір кольору>: <Чорно-білий> (Сканувати й надіслати)
<Тип оригіналу>: <Текст>
<Насиченість>  <Насиченість фону>: <Авто>
<Роздільна здатність>: 200 x 400 точок/дюйм, 300 x 300 точок/дюйм*, 400 x 400 точок/дюйм або 600 x 600 точок/дюйм*
*Можна встановити для завдання «Сканувати й надіслати»
<Пріоритет швидк./якості зображ. для Ч/Б сканування>  Завдання надсилання через факс/інтернет-факс: <Пріоритет якості> (<Пріоритет швидк./якості зображ. для Ч/Б сканування>)
Якщо зазначено декілька телефонних ліній
Можна вибрати телефонну лінію, яка використовуватиметься для надсилання факсів. Для цього натисніть <Додаткові функції>  <Вибір лінії>. Інструкції щодо налаштування параметрів факсимільної лінії див. у розділі Параметри факсимільної лінії.
Зберігання копії надісланого документа
Апарат можна настроїти так, щоб на файловому сервері автоматично зберігалася копія надісланого документа. Копія перетворюється на електронний файл, як-от PDF, і зберігається, завдяки чому можна легко перевірити його вміст із комп’ютера. Зберігання копії надісланого документа
Вибір імені відправника
Якщо на екрані основних функцій факсу натиснути <Додаткові функції>  <Ім’я відправника (TTI)>, можна вибрати ім’я зі списку зареєстрованих імен відправника, яке буде включено до інформації про відправника. <Реєструвати ім’я відправника (TTI)>
Якщо вхід у систему здійснюється з використанням функції автентифікації користувача, ім’я для входу з’являється у пункті <100> імені відправника (TTI).
Перевірка сканованих зображень перед надсиланням
Перш ніж надсилати скановані документи, їх можна перевірити на екрані попереднього перегляду. Перевірка сканованих зображень перед надсиланням (попередній перегляд)
Реєстрація параметрів, які часто використовуються
Адресатів і параметри сканування, які часто використовуються, можна поєднати на кнопці апарата для використання в подальшому. Натиснувши зареєстровану кнопку під час сканування оригіналів, можна швидко встановити потрібні параметри. Реєстрація комбінації часто використовуваних функцій
8378-078