Установлення шаблону растрування

Растрування – метод відтворення кольору та насиченості з використанням груп невеликих точок. Вихідні дані для малювання цих точок називаються шаблоном растрування. Використання шаблону растрування, що підходить для зображення, дає змогу забезпечити більш плавне відтворення переходів і кривих на зображенні для друку.
1
Натисніть  (Парам./Реєстр.)  <Налаштування/Тех. обслуговування> <Регулювання якості зображення> <Параметри зразка згладжування>.
2
Виберіть шаблон растрування.
<Pattern 1>: Значення за промовчанням.
<Pattern 2>: Цей параметр покращує відтворення яскравих ділянок надрукованого зображення. Цей параметр слід використовувати, якщо на роздруківках з’являються дефективні білі плями через помилку закріплення тонера або якщо потрібно забезпечити плавне відтворення таких об’єктів, як блакитне небо, стіни, шкіра тощо.
3
Натисніть <OK>.
4
Натисніть <Yes> і виконайте автоматичну градацію відтінків (повне настроювання).
Це може погіршити колірний баланс, тому обов’язково виконуйте настроювання градації відтінків (повне настроювання) після змінення параметрів. Настроювання градації відтінків
8378-0R0