Настроювання градації відтінків

Якщо відтворюваність градації кольорів настільки погіршилася, що надруковане або скопійоване зображення помітно відрізняється від даних друку або оригінального документа, спробуйте відкоригувати відтворюваність градації. Є два типи налаштувань: Повне настроювання і Швидке налаштування.
Налаштування не можуть бути виконані належним чином, якщо не вистачає тонера.

Повне настроювання

Точно відкоригуйте градацію відтінків зображення й оптимізуйте відтворюваність під час друку. Оптимізована інформація зберігатиметься до наступної точної корекції.
Можна використати один із наведених нижче форматів/типів паперу.
Формат: A3, A4, 11x17, LTR
Тип: тонкий, звичайний, вторинний, цупкий
Якщо тони кольорів на роздруківках відрізняються від тонів кольорів даних для друку
Залежно від використовуваного паперу та параметрів друку виконайте корекцію, як показано нижче.
Для друку на звичайному папері виконайте корекцію за допомогою параметра <Стандартний (Звичайний)>*1.
Для друку на цупкому папері спочатку виконайте корекцію за допомогою параметра <Стандартний (Звичайний)>*1, а потім – за допомогою параметра <Стандартний (Цупкий)>*2.
Для друку на звичайному папері з використанням функції «Надвисока» спочатку виконайте корекцію за допомогою параметра <Стандартний (Звичайний)>*1, а потім – за допомогою параметра <Для принтера 1200 точок/дюйм>*1.
Для друку на цупкому папері з використанням функції «Надвисока» спочатку виконайте корекцію за допомогою параметра <Стандартний (Звичайний)>*1, а потім – за допомогою параметра <Для принтера 1200 точок/дюйм>*2.
*1 Для корекції використовуйте звичайний папір.
*2 Для корекції використовуйте цупкий папір.
1
Натисніть  (Парам./Реєстр.)  <Налаштування/Тех. обслуговування> <Регулювання якості зображення> <Auto Adjust Gradation>.
2
Виберіть тип настроювання та натисніть <Повне настроювання>.
Змінення параметрів настроювання
Елемент <Thin/Plain/Recycled(1200dpi)> можна вибрати, лише якщо для параметра <Пріор.швидк./як. зображ.для як."Надвис."(1200т./д.)> установлено значення <Пріоритет якості>. <Пріор.швидк./як. зображ.для як."Надвис."(1200т./д.)>
3
Виберіть джерело паперу та натисніть кнопку <OK>.
4
Натисніть <Start Printing>.
Буде надруковано тестову сторінку.
5
Зіскануйте тестову сторінку.
1
Покладіть тестову сторінку на скло експонування.
Покладіть тестову сторінку, як показано в інструкціях на екрані.
2
Закрийте пристрій подавання та натисніть <Почати сканування>.
Апарат почне сканування тестової сторінки.
3
Відкрийте пристрій подавання та вийміть тестову сторінку.
4
Повторіть кроки 4 (натисніть <Start Printing>) і 5 («Зіскануйте тестову сторінку») вище для повного настроювання.
Повне настроювання буде завершено після виконання інструкцій на екрані для виведення та багаторазового сканування тестової сторінки.
Якщо тестова сторінка з певної причини не друкується або роздруківка надзвичайно світла чи темна в разі повного настроювання, установіть для параметра <Ініціал. за викор. повн. настроюв.> значення <Увімк.> і знову виконайте повне настроювання.

Швидке налаштування

Це налаштування підтримує оптимізований стан, якого було досягнуто за допомогою функції <Повне настроювання>. Якщо результат цього налаштування незадовільний, виконайте <Повне настроювання>.
1
Натисніть  (Парам./Реєстр.
<Налаштування/Тех. обслуговування> <Регулювання якості зображення> <Auto Adjust Gradation>.
2
Виберіть папір для настроювання та натисніть кнопку <Швидке налаштування>.
3
Натисніть <Пуск>.
8378-0LR