Корекція нерівномірної насиченості

Якщо насиченість нерівномірна під час друку, виконайте функцію <Корекція затемнення>. Є різні методи корекції насиченості: Корекція за допомогою денситометра за допомогою наявного в продажу вимірювального приладу, Візуальна корекція і Корекція зі сканером.
Налаштування не можуть бути виконані належним чином, якщо не вистачає тонера.

Корекція за допомогою денситометра

Виміряйте насиченість виведеної тестової сторінки за допомогою наявного в продажу денситометра та введіть отримані значення насиченості, щоб виправити насиченість в областях напівтонів.
1
Натисніть  (Парам./Реєстр.)  <Налаштування/Технічне обслуговування> <Регулювання якості зображення> <Корекція затемнення> <Корекція за доп. денситометра>.
2
Натисніть <Start Printing>.
Буде надруковано тестову сторінку.
3
Виміряйте насиченість тестової сторінки за допомогою денситометра.
Виміряйте насиченість у позначках 1–7, надрукованих на тестовій сторінці, і запишіть виявлені значення насиченості.
4
Натисніть <Точне настр.>, а потім введіть значення насиченості.
Введіть значення насиченості, які ви виміряли та записали на кроці 3 для позначок 1–7.
Натисніть <Точне настр.> для кожного кольору та введіть значення насиченості для всіх кольорів.
5
Натисніть <OK>.
6
Натисніть <Output Test Page> <Start Printing>.
Буде виведено тестову сторінку після корекції.
7
Якщо проблем із тестовою сторінкою немає, натисніть <Збер. й заверш.>.
Якщо насиченість тестової сторінки після корекції нерівномірна, виконайте процедуру, зазначену в розділі Візуальна корекція.

Візуальна корекція

Дає змогу виконати візуальне вимірювання виведеної тестової сторінки, щоб виконати корекцію з використанням визначених значень настроювання насиченості. Виконуйте цю процедуру, якщо у вас немає денситометра або корекція неефективна.
1
Натисніть  (Парам./Реєстр.)  <Налаштування/Технічне обслуговування> <Регулювання якості зображення> <Корекція затемнення> <Візуальна корекція>.
2
Натисніть <Output Test Page> <Start Printing>.
Буде надруковано тестову сторінку.
3
Візуально перевірте тестову сторінку, щоб визначити значення настроювання насиченості.
Діапазон надрукованих позначок може становити від –6 до +6 або від –5 до +5 залежно від формату паперу, використаного для тестової сторінки.
4
Натисніть <Точне настр.>, а потім введіть значення насиченості.
Введіть значення насиченості від –6 до +6 (або від –5 до +5) відповідно до результатів, які ви візуально перевірили в кроці 3.
Введіть додатне значення, щоб збільшити насиченість, або від’ємне значення, щоб зменшити її.
Натисніть <Точне настр.> для кожного кольору та введіть значення насиченості для всіх кольорів.
5
Натисніть <OK>.
6
Натисніть <Output Test Page> <Start Printing>.
Буде виведено тестову сторінку після корекції.
7
Якщо проблем із тестовою сторінкою немає, натисніть <Збер. й заверш.>.

Корекція зі сканером

Корекцію насиченості можна виконати, зісканувавши виведену тестову сторінку. Апарат автоматично визначає значення корекції насиченості та виправляє невідповідності.
1
Натисніть  (Парам./Реєстр.)  <Налаштування/Тех. обслуговування>  <Регулювання якості зображення>  <Корекція затемнення>  <Корекція сканера>.
2
Виберіть потрібний папір і натисніть кнопку <OK>.
3
Натисніть <Start Printing>.
Буде надруковано тестову сторінку.
4
Покладіть тестову сторінку на скло експонування.
Покладіть тестову сторінку, як показано в інструкціях на екрані.
5
Закрийте пристрій подавання та натисніть <Почати сканування>.
Буде зіскановано тестову сторінку.
6
Відкрийте пристрій подавання та вийміть тестову сторінку.
8378-0LU