Оновлення мікропрограми

Періодично випускаються нові мікропрограми, які дають змогу додати нові функції або вирішити проблеми з наявними. Якщо доступна нова мікропрограма, виконайте описану нижче процедуру, щоб оновити її на апараті. Для оновлення мікропрограми потрібні права адміністратора.
Не виконуйте зазначені нижче операції під час оновлення мікропрограми. Недотримання цієї вимоги може призвести до критичної помилки.
Вимкнення живлення від електромережі
Від’єднання кабелю локальної мережі
Установлення зв’язку (як-от під час друку) з апаратом з іншого комп’ютера або іншої програми*1
Налаштування параметрів режиму сну вашого комп’ютера*2
*1 Під час оновлення мікропрограми в мережевому середовищі переконайтесь, що інші користувачі не виконують операції, як-от друк.
*2 Мікропрограму може бути оновлено неправильно, якщо комп’ютер перейде в режим сну.
Підготовка до оновлення мікропрограми
Завантажте останню версію мікропрограму із сайту Canon (https://global.canon/).
Створіть резервну копію даних і параметрів апарата на випадок, якщо оновлення мікропрограми не буде виконано належним чином.
Примітка стосовно процесу оновлення
Апарат перезавантажиться кілька разів.
Процес оновлення буде перервано, якщо ще залишилися завдання.
Під час процесу оновлення екран вимикатиметься кілька разів. Вимкнення екрана може зайняти певний час, але не закривайте браузер до завершення процесу оновлення.

Перевірка версії мікропрограми

Перевірте версію мікропрограми апарата перед оновленням та після оновлення мікропрограми.
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Status Monitor/Cancel] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Клацніть [Device Information].
4
Перевірте версію, показану в розділі [Controller] у меню [Version Information].

Запуск оновлення мікропрограми

1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Параметри/реєстрація] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Клацніть такі елементи: [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Клацніть [Manual Update].
5
Клацніть [Browse...], виберіть оновлення мікропрограми, яке слід використати, і натисніть кнопку [Next].
6
Клацніть [Yes].
Коли з’явиться повідомлення [The firmware is updated. Restart the device.], вимкніть апарат і знов увімкніть. Вимкнення або перезавантаження апарата
8378-0FA