Реєстрація ключа та сертифіката для встановлення зв’язку з мережею

За допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) ви можете з комп’ютера зареєструвати ключі або сертифікати, сертифікати CA та сертифікати S/MIME. Слід призначити адміністратора, відповідального за реєстрацію ключів і сертифікатів.
Для використання зазначених нижче способів зв’язку потрібен ключ, сертифікат або сертифікат центру сертифікації. Якщо потрібно використовувати зареєстровані ключ і сертифікат для фактичного встановлення зв’язку, їх необхідно вказати у відповідних параметрах для кожного способу зв’язку. Однак у параметрах для кожного способу зв’язкуця вимога не потрібно вказувати сертифікати центру сертифікації у форматі X.509 DER. Щоб скористатися ними, достатньо просто зареєструвати сертифікат на апараті.

Реєстрація ключа та сертифіката

Ключі та сертифікати (сертифікати сервера) можна зареєструвати за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Відомості про ключі та сертифікати, які можна зареєструвати на апараті, див. в розділі Характеристики системи.
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Клацніть такі елементи: [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
Клацніть [Register Key and Certificate...].
5
Клацніть [Install...].
6
Інсталюйте ключ і сертифікат.
Натисніть кнопку [Browse...], укажіть файли (ключ і сертифікат) для інсталяції та натисніть [Start Installation].
7
Зареєструйте ключ і сертифікат.
1
Виберіть ключ і сертифікат, які потрібно зареєструвати, і клацніть [Register].
2
Введіть ім’я та пароль ключа й натисніть кнопку [OK].
[Key Name]
Використовуючи буквено-цифрові символи, введіть ім’я ключа, який зареєстрований на апараті.
[Password]
Використовуючи буквено-цифрові символи, введіть пароль закритого ключа, заданий для файлу, який потрібно зареєструвати.
Керування ключами й сертифікатами
На екрані, який відображається на кроці 4, можна переглянути докладні параметри або видалити ключі та сертифікати.
Якщо відображається , це означає, що ключ пошкоджено або він недійсний.
Якщо відображається , це означає, що сертифікат для ключа не існує.
Клацніть ім’я ключа, щоб переглянути докладні відомості про сертифікат. На цьому екрані також можна клацнути [Verify Certificate], щоб перевірити, чи дійсний сертифікат.
Щоб видалити ключ і сертифікат, виберіть ті, які потрібно видалити, і натисніть кнопки [Delete]  [OK].

Реєстрація сертифіката центру сертифікації

На апараті попередньо інстальовано сертифікати центру сертифікації у форматі X.509 DER. Ви можете зареєструвати новий сертифікат центру сертифікації, якщо це потрібно для використання певної функції. Відомості про сертифікати центру сертифікації, які можна зареєструвати на апараті, див. в розділі Характеристики системи.
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Клацніть такі елементи: [Device Management]  [CA Certificate Settings].
4
Клацніть [Register CA Certificate...].
5
Клацніть [Install...].
6
Інсталюйте сертифікат центру сертифікації.
Натисніть кнопку [Browse...], укажіть файл (сертифікат центру сертифікації) для інсталяції та натисніть [Start Installation].
7
Зареєструйте сертифікат центру сертифікації.
Виберіть сертифікат центру сертифікації, який потрібно зареєструвати, і клацніть [Register...].
Керування сертифікатами центру сертифікації
На екрані, який відображається на кроці 4, можна переглянути докладні параметри або видалити сертифікати центру сертифікації.
Клацніть , щоб переглянути докладні відомості про сертифікат центру сертифікації. На цьому екрані також можна клацнути [Verify Certificate], щоб перевірити, чи дійсний сертифікат центру сертифікації.
Щоб видалити сертифікат центру сертифікації, виберіть той, який потрібно видалити, і натисніть кнопки [Delete]  [OK].

Реєстрація сертифіката S/MIME

Ви можете зареєструвати сертифікат відкритого ключа (сертифікат S/MIME), який слід використовувати для шифрування повідомлень електронної пошти та інтернет-факсів за допомогою S/MIME. Відомості про сертифікати S/MIME, які можна зареєструвати на апараті, див. в розділі Характеристики системи. Відомості про налаштування параметрів S/MIME див. в розділі <Параметри S/MIME>.
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Клацніть такі елементи: [Device Management]  [S/MIME Certificate Settings].
4
Клацніть [Register S/MIME Certificate...].
5
Зареєструйте сертифікат S/MIME.
Натисніть кнопку [Browse...], укажіть файл (сертифікат S/MIME) для реєстрації та натисніть [Register].
Керування сертифікатами S/MIME
На екрані, який відображається на кроці 4, можна переглянути докладні параметри або видалити сертифікати S/MIME.
Клацніть , щоб переглянути докладні відомості про сертифікат S/MIME. На цьому екрані також можна клацнути [Verify Certificate], щоб перевірити, чи дійсний сертифікат S/MIME.
Щоб видалити сертифікат S/MIME, виберіть той, який потрібно видалити, і натисніть кнопки [Delete]  [OK].
8378-0F0