Інсталяція системних параметрів

Під час використання системних параметрів може знадобитися ввійти в систему апарата з правами адміністратора, щоб зареєструвати ліцензії. Щоб зареєструвати ліцензію, потрібен номер, надрукований на сертифікаті номера доступу до ліцензії. Перш ніж розпочати, переконайтеся в наявності такого сертифіката. Зареєструвати ліцензію можна, навіть якщо апарат не підключено до мережі.
1
Виконайте перевірку зв’язку.
Перевірте, чи можете ви зареєструвати ліцензію через мережу.
1
Натисніть кнопку  (Парам./Реєстр.).
2
Натисніть <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>  <Зареєструвати/оновити програмне забезп.>  <Параметри керування ПЗ>.
3
Натисніть <Перевірити зв'язок>.
З’явиться повідомлення <Перевірити зв'язок?>.
4
Натисніть <Yes>.
З’являться результати перевірки зв’язку.
Якщо відображається повідомлення <NG>, перевірте, чи підключено кабель локальної мережі та чи параметри мережі налаштовано належним чином. Настроювання за допомогою Посібника з настроювання
Якщо підключитися до мережі не вдається, зареєструйте ліцензію в автономному режимі. Коли реєстрацію неможливо виконати в мережі
2
Натисніть кнопку  (Парам./Реєстр.).
3
Натисніть <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>  <Зареєструвати/оновити програмне забезп.>  <Установ програми/дод функ>.
4
Натисніть поле <License Access Number> і введіть номер доступу до ліцензії.
5
Підтвердьте номер і натисніть <Увімкнути>.
6
Виберіть функцію, яку потрібно встановити, і натисніть кнопку <Установити>.
Якщо відображається екран ліцензійної угоди, перевірте інформацію й натисніть кнопку <Погоджуюся>.
7
Натисніть  (Парам./Реєстр.)  (Парам./Реєстр.) <Заст. зміни парам.>  <Yes>.

Коли реєстрацію неможливо виконати в мережі

Якщо з якої-небудь причини апарату не вдається підключитися до мережі, зареєструйте ліцензію в автономному режимі. Спочатку отримайте ключ ліцензії за допомогою комп’ютера, підключеного до мережі, потім зареєструйте ключ, ввівши його на апараті. Щоб отримати ключ ліцензії, потрібні номер, надрукований на сертифікаті номера доступу до ліцензії, і серійний номер апарата.
1
Перейдіть на веб-сайт, що видає ліцензії (http://www.canon.com/lms/license/), і отримайте ключ ліцензії.
Дотримуйтесь інструкцій на екрані й введіть номер доступу до ліцензії та серійний номер, щоб отримати ключ ліцензії.
2
Натисніть кнопку  (Парам./Реєстр.).
3
Натисніть <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>  <Реєструвати ліцензію>.
4
Введіть ліцензійний ключ.
5
Натисніть <Увімкнути>  <OK>.
6
Натисніть  (Парам./Реєстр.)  (Парам./Реєстр.) <Заст. зміни парам.>  <Yes>.
Підтвердження серійного номера
Серійний номер відображається в лівому нижньому кутку екрана під час натискання клавіші [Лічильник/відомості про пристрій]. Його також можна підтвердити на сторінці порталу Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
8378-0FK