Одночасне надсилання/збереження оригіналів різних форматів (оригінали різних форматів)

У пристрій подавання можна завантажувати оригінали різних форматів для їх одночасного сканування. Це усуває необхідність розміщувати оригінали окремо.
Припустиме поєднання розмірів оригіналів, які можна сканувати, обмежене. Неналежне поєднання форматів під час сканування може призвести до пошкодження оригіналів або зминання паперу. Технічні характеристики апаратного забезпечення
Не розміщуйте разом оригінали різної щільності або різних типів паперу. Це може призвести до пошкодження оригіналів або зминання паперу.
1
Помістіть оригінали в пристрій подавання. Розміщення оригіналів
2
Натисніть <Сканувати й надіслати>. Екран <Головний>
3
Укажіть адресата на екрані основних функцій сканування. Екран основних функцій сканування
4
За потреби вкажіть параметри сканування. Основні операції для сканування оригіналів
5
Натисніть <Додаткові функції>  <Оригінали різн. форматів>.
6
Натисніть <Закрити>.
7
Натисніть кнопку  (Пуск).
Після сканування оригіналів розпочинається їх надсилання/збереження.
8378-099