<Ініціалізація після заміни компонентів>

Потрібно ініціалізувати принтер після заміни деталей. Ініціалізуйте принтер для кожної заміненої деталі.

<Комплект обслуговування ПАПД>

 (Парам./Реєстр.)  <Налаштування/Тех. обслуговування>  <Обслуговування>  <Ініціалізація після заміни компонентів>
Після заміни відокремлюючого ролика ПАПД та роздільної прокладки ПАПД виконайте функцію <Комплект обслуговування ПАПД> для ініціалізації.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Комплект обслуговування ПАПД>
Yes (Так), No (Ні)
Так
Так
Ні
Ні
-
8378-0J4