Параметри/реєстрація

За допомогою параметрів, описаних у цьому розділі, можна виконати користувацьке налаштування апарата на основі наявного середовища та потреб. Щоб розпочати налаштування, натисніть  (Парам./Реєстр.).
У цьому розділі описано, що можна налаштувати за допомогою кожного пункту меню Параметри/реєстрація. Зауважте, що наявність пунктів залежить від прав користувача під час входу в систему та використовуваних пристроїв.
Параметри звуку (Adjust Volume) з’являються, якщо натиснути <Параметри гучності>.
Залежно від конфігурації додаткового обладнання, установленого на апараті, деякі параметри можуть не відображатися.
Залежно від параметрів деякі зміни можуть відображатися не відразу. У цьому випадку необхідно виконати одну з наведених нижче дій.
Натисніть <Так> на екрані із запитом на підтвердження ваших змін.
Натисніть  (Парам./Реєстр.) <Заст. зміни парам.>.
Перезапустіть апарат.
Елементи, які можуть установлювати адміністратори, відрізняються від доступних для звичайних користувачів. Крім того, доступність елементів для встановлення залежить від функціональних обмежень, які накладають користувачі з правами адміністратора.

Списки параметрів

Елементи налаштування та значення параметрів вказані в розділі «Опис параметрів». Заводські значення за замовчуванням виділені жирним шрифтом червоного кольору.
«DeviceAdmin» і «NetworkAdmin»
Елементи «DeviceAdmin» і «NetworkAdmin» наведені для кожного елемента в таблиці Параметри/реєстрація. Якщо роль адміністратора вказано для апарата, користувачі із правами Administrator можуть змінювати всі параметри, а звичайні користувачі мають обмежені права й можуть змінювати тільки деякі параметри. У той же час користувачі із правами DeviceAdmin або NetworkAdmin можуть змінювати певні параметри, навіть якщо змінення цих параметрів заборонено. Для таких параметрів указується «Так» або «Ні», що позначає можливість змінення параметра за наявності прав DeviceAdmin і NetworkAdmin.
«Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)»
Елемент «Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)» наведено для кожного елемента в таблиці Параметри/реєстрація. «Так» і «Ні» позначає можливість налаштування параметра через Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
Функція «Імпортувати всі»
Елемент «Функція «Імпортувати всі»» наведено в таблиці Параметри/реєстрація. Залежно від того, чи може елемент параметрів бути імпортований у пакетному режимі, вказується «A», «B», «C» або «Ні».
Значення A, B та C
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
У цьому розділі наведено відомості про відповідність елементів екрана Параметри/реєстрація елементам функції експорту в пакетному режимі в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). «-» вказує на елементи, які не імпортуються/експортуються. Імпорт/експорт усіх параметрів
Елементи, доступні для експорту в пакетному режимі з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)

<Особисті параметри> та <Параметри пристрою>

Якщо ввімкнено автентифікацію користувачів (Керування користувачами), під час входу в систему із правами адміністратора після натискання  (Парам./Реєстр.) на екран виводяться <Особисті параметри> і <Параметри пристрою>. Якщо вибрати <Особисті параметри> і змінити параметри, які можна персоналізувати, вони будуть зареєстровані як особисті параметри для користувача, що виконує вхід у систему апарата (Список елементів, які можна персоналізувати). Якщо вибрати <Параметри пристрою>, ці параметри будуть зареєстровані як параметри апарата. Якщо ввійти в систему як користувач без прав адміністратора, наприклад натиснувши <Особисті параметри>, у випадку зміни параметрів, які можна персоналізувати, ці параметри будуть зареєстровані як особисті параметри, але не як параметри апарата.
8378-0UE