<Параметри за замовчуванням для виведення звіту>

Укажіть параметри за замовчуванням, що використовуються під час друку звітів, як-от Звіту про надсилання та Звіту про керування зв’язком.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<2-сторонній друк>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри друку>  <Параметри за замовчуванням для виведення звіту>
Укажіть, чи друкувати звіт на обох сторонах паперу.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<2-сторонній друк>
<On>, <Off>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
8378-0JA