Вибір способу підключення до мережі

Ви можете вибрати спосіб підключення апарата до комп’ютерів тощо. Доступні вказані нижче способи підключення.
Лише дротова локальна мережа
Лише бездротова локальна мережа
Одночасне використання дротової локальної мережі й бездротової локальної мережі
Одночасне використання дротової локальної мережі й іншої дротової локальної мережі
Якщо одночасно з дротовою локальною мережею використовується бездротова або інша дротова локальна мережа, то лінія, підключена від порту локальної мережі апарата, називається «головною лінією», а лінія, підключена від порту бездротової локальної мережі або іншої дротової локальної мережі, називається «додатковою лінією».
 (Парам./Реєстр.) <Настройки>  <Мережа>  <Вибір інтерфейсу> виберіть інтерфейс  <OK>
У разі використання додаткової лінії див. розділ Застереження в разі використання додаткової лінії.
Якщо вибрано <Бездротова локальна мережа> або <Дротова лок. мережа + Бездротова лок. мережа>
Значення всіх параметрів <Параметри бездротової локальної мережі> будуть очищені.
Неможливо встановити бездротову локальну мережу як головну лінію і дротову локальну мережу як додаткову.
Застереження в разі використання дротової локальної мережі (додаткова лінія)
Установіть для параметра <Енергоспоживання в режимі сну> значення <Висок.>. <Енергоспоживання в режимі сну>
8378-03C