Друк файлів на інших пристроях

Ви можете використовувати апарат, щоб безпосередньо друкувати файли, збережені в Розширений простір іншого багатофункціонального принтера Canon чи на сервері Windows.
1
Натисніть <Доступ до збережених файлів>. Екран <Головний>
2
Натисніть <Мережа>.
3
Виберіть пристрій, до якого потрібно отримати доступ.
Щоб дізнатися більше про елементи на екрані та вказівки щодо їх використання, див. розділ Робота з файлами та папками на інших пристроях.
4
Виберіть файл і натисніть <Друк>.
Якщо вибрано файли PDF або XPS, перейдіть до кроку 6.
Можна вибрати та надрукувати одночасно до 6 файлів з однієї папки.
5
Виберіть джерело паперу та натисніть кнопку <OK>.
6
Укажіть потрібну кількість копій за допомогою цифрових клавіш.
Якщо на кроці 4 ви вибрали кілька файлів, натисніть кнопку <Змінити кількість копій> і введіть кількість копій.
7
Укажіть параметри друку відповідно до своїх потреб.
Щоб дізнатися більше про параметри друку, див. розділ Налаштування екрана й операцій для друку збережених файлів.
Щоб надрукувати файл PDF із паролем, натисніть меню <Додаткові функції>  <Пароль для відкриття док.>  <Пароль шифрування> чи <Пароль для політики>, введіть пароль і натисніть кнопку <OK>. Щоб надрукувати файли PDF, які заборонені для друку чи які можна друкувати лише в низькій роздільній здатності, введіть указаний пароль.
8
Натисніть <Start Printing>.
Почнеться друк.
Щоб скасувати друк, натисніть меню <Скасувати>  <Yes>.
8378-0A6